Merkezi bir konumda depolanacak genel değişkenleri eklemek veya düzenlemek için Uygulama Ayarı Ekle ve Uygulama Ayarını Düzenle iletişim kutularını kullanın. Bu ad/değer çiftlerine bir uygulamanın herhangi bir yerinden erişilebilir.

UI Öğe Listesi

Öğe AdıAçıklama

Ad

Uygulama ayarının benzersiz adını tanımlar.

Değer

Uygulama ayarının değerini tanımlar.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler