İçeriğe erişimi denetleyen İzin Verme ve Reddetme kurallarının listesini yönetmek için Yetkilendirme Kuralları sayfasını kullanın.

Özellik sayfası sütun başlıklarından birini tıklatarak listeyi sıralayın.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Mod

Kuralın türünü görüntüler. Değerler İzin Ver veya Reddet olabilir. Mod değerleri, kuralın Web içeriğine erişime izin vermek için mi yoksa reddetmek için mi tasarlandığını gösterir.

Not

   Bir kuralla erişimi açıkça reddedilen bir rol, kullanıcı veya gruba başka bir kuralla erişim verilemez.

Kullanıcılar

Kuralın uygulandığı kullanıcı türünü, kullanıcı adlarını veya kullanıcı gruplarını görüntüler.

Roller

Kuralın uygulandığı Microsoft Windows rolünü veya rollerini (örneğin Yönetici rolü) görüntüler.

Fiiller

Kuralın uygulandığı HTTP fiilini veya fiillerini (örneğin, GET veya POST) görüntüler.

Girdi Türü

Öğenin yerel mi yoksa devralınmış mı olduğunu görüntüler. Yerel öğeler, geçerli yapılandırma dosyasından okunur, devralınan öğeler ise bir ana yapılandırma dosyasından okunur.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

İzin Verme Kuralı Ekle

İçeriğe erişime ilişkin kurallar tanımlayabileceğiniz Yetki İzni Verme Kuralı Ekle iletişim kutusunu açar.

Reddetme Kuralı Ekle

İçeriğe erişime ilişkin kurallar tanımlayabileceğiniz Yetki İzni Reddetme Kuralı Ekle iletişim kutusunu açar.

Düzenle

Yetkilendirme kurallarını düzenleyebileceğiniz Yetki İzni Verme Kuralını Düzenle veya Yetki İzni Reddetme Kuralını Düzenle iletişim kutusunu açar. Eylem ancak özellik sayfasındaki listeden bir öğe seçilince kullanılabilir.

Kaldır

Seçili öğeyi özellik sayfasındaki listeden kaldırır.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler