Kimlik doğrulama, bir Web sitesine erişim isteyen kullanıcıların kimliğini onaylamanıza yardım eder. IIS, sınama tabanlı ve oturum açma yeniden yönlendirme tabanlı kimlik doğrulama yöntemlerinin her ikisini de destekler. Sınama tabanlı kimlik doğrulama yöntemleri, istemcilerin sunucu tarafından başlatılan sınamaya doğru yanıt vermesini gerektirir. Oturum açma yeniden yönlendirme tabanlı kimlik doğrulama yöntemleri, kullanıcının kimliğinin belirlenmesi amacıyla bir oturum açma sayfasına yeniden yönlendirmeye dayanır. Her iki kimlik doğrulama yöntemini aynı anda kullanamazsınız. IIS, ayrıca site için Güvenli Yuvalar Katmanı'nın (SSL) yapılandırılmasını gerektiren istemci sertifikası kimlik doğrulamasını da destekler.

Notlar

Yalnızca Anonim kimlik doğrulaması varsayılan olarak yüklenir. IIS ile istemcilerin kimliğini doğrulamak isterseniz, kullanmak istediğiniz kimlik doğrulama özelliklerini yüklemelisiniz.

 AdımBaşvuru
Onay kutusu

Kimlik doğrulama stratejisi ayarlama biçimi hakkındaki genel bakışı okuyun.

IIS Kimlik Doğrulama Özelliklerine Genel Bakış (sayfa İngilizce olabilir)

Onay kutusu

Sunucu Yöneticisi içindeki Rol Ekleme Hizmetleri Sihirbazı'nı kullanarak farklı kimlik doğrulama türleri yükleyin.

IIS 7'ı Yükleme (sayfa İngilizce olabilir):

Onay kutusu

Kimlik doğrulamayı yapılandırmak için IIS 7 programını kullanın.

Kimlik doğrulamasını yapılandır (sayfa İngilizce olabilir)

Ayrıca Bkz.


İçindekiler