Bir koleksiyonda özellik ekleme, düzenleme veya kaldırma işlemi yapmak için Koleksiyon Düzenleyici’yi kullanın. Koleksiyon Düzenleyici’de iki bölme bulunur. Öğeler bölmesi, yapılandırmakta olduğunuz kesim için olan koleksiyondaki tüm öğeleri listeler. Özellikler bölmesinde değiştirmek istediğiniz satırı tıklatarak koleksiyondaki özellik öğelerinin değerlerini değiştirebilirsiniz. Koleksiyon Düzenleyici iletişim kutusunun en altında görüntülenen metin kutusu, geçerli durumda seçilen özellik için değer aralığı gibi veri türünü ve doğrulama bilgilerini görüntüler.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe Adı Açıklama

Ekle

Öğe listesinin en altına yeni bir satır ekler. Yeni satır, şema varsayılan değerlerini kullanır.

Tümünü Temizle

Tüm öğeleri koleksiyondan kaldırır. Bir iletişim kutusu bu eylemi onaylamanızı ister.

Öğeyi Kilitle

Koleksiyondaki seçili öğeyi kilitler.

Kaldır

Seçili öğeyi, yapılandırma dosyası bölümünden siler.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler