Bir üstbilgi değeri belirtilen boyuttan daha büyükse, istek filtreleme modülünün erişimi reddedeceği üstbilgi listesini oluşturmak için Üstbilgiler sayfasını kullanın.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe Adı Açıklama

Üstbilgi

Boyutu belirtilenden daha büyükse, istek filtreleme modülünün erişimi reddedeceği üstbilgiyi görüntüler.

Boyut Sınırı

Üstbilgi için izin verilen boyut üst sınırını görüntüler. Örneğin, 100 değerinin belirtilmesi içerik türünde bir üstbilginin uzunluğunu 100 bayt ile sınırlandırır.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe Adı Açıklama

Üstbilgi Ekle

Reddedilen üstbilgiler listesine bir üstbilgi eklemenize olanak tanıyan Üstbilgi Ekle iletişim kutusunu açar.

Ortak öğeler için bkz. İsteğe Filtre Uygulama Sayfası.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler