IIS'yi çalışan işlemi yeniden dönüştürüldüğünde olayı günlüğe kaydedecek şekilde yapılandırmak için Uygulama Havuzu Geri Dönüşüm Ayarlarını Düzenle Sihirbazının Günlüğe Yazılacak Geri Dönüşüm Olayları sayfasını kullanın.

IIS'yi, bir sabit aralıkta şeklinde yapılandırdığınız geri dönüşüm olayları veya ISAPI'nin sağlıksız olduğunu açıklaması gibi, çalışma sırasında ortaya çıkan geri dönüşüm olayları için bilgileri günlüğe kaydedecek şekilde yapılandırabilirsiniz.

UI Öğe Listesi

Öğe AdıAçıklama

Düzenli zaman aralığı

Çalışan işlemi belirtilen zaman aralığında geri dönüştürüldüğünde olayı günlüğe kaydetmek için bu seçeneği belirtin. Bu seçenek ancak önceki sihirbaz sayfasında Düzenli zaman aralıkları (dakika) seçeneği belirtildiğinde ve bir zaman aralığı ayarlandığında kullanılabilir.

Sanal bellek kullanımı

Çalışan işlemi belirtilen miktarda sanal bellek kullandıktan sonra geri dönüştürüldüğünde olayı günlüğe kaydetmek için bu seçeneği belirtin. Bu seçenek ancak önceki sihirbaz sayfasında Sanal bellek kullanımı (KB) seçeneği belirtildiğinde ve kilobayt sayısı ayarlandığında kullanılabilir.

İstek sayısı

Çalışan işlemi belirtilen istek sayısına ulaşıldıktan sonra geri dönüştürüldüğünde olayı günlüğe kaydetmek için bu seçeneği belirtin. Bu seçenek ancak önceki sihirbaz sayfasında Sabit sayıda istek seçeneği belirtildiğinde ve istek sayısı ayarlandığında kullanılabilir.

Zamanlanmış saatler

Çalışan işlemi belirtilen saatte geri dönüştürüldüğünde olayı günlüğe kaydetmek için bu seçeneği belirtin. Bu seçenek ancak önceki sihirbaz sayfasında Belirli saatler seçeneği belirtildiğinde ve bir saat ayarlandığında kullanılabilir.

Özel bellek kullanımı

Çalışan işlemi belirtilen miktarda fiziksel bellek kullandıktan sonra geri dönüştürüldüğünde olayı günlüğe kaydetmek için bu seçeneği belirtin. Bu seçenek ancak önceki sihirbaz sayfasında Özel bellek kullanımı (KB) seçeneği belirtildiğinde ve kilobayt sayısı ayarlandığında kullanılabilir.

İstendiğinde

IIS Yöneticisi veya Appcmd.exe kullanarak bir sorunu düzeltmek için çalışan işlemi geri dönüştürdüğünüzde olayın günlüğe kaydedilmesi için bu seçeneği belirtin.

Yapılandırma değişiklikleri

Yapılandırmadaki bir değişikliğin uygulama havuzunun geri dönüşüm yapmasına neden olursa, olayın kaydedilmesi için bu seçeneği belirtin.

Durumu Uygun Olmayan ISAPI

ISAPI uzantısı çalışan işlemine sağlıksız olduğunu raporladığında olayı günlüğe kaydetmek için bu seçeneği belirtin.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler