Başarısız isteklerde izleme kuralıyla izlemek istediğiniz içeriği yapılandırmak için Başarısız İstek İzleme Kuralı Ekle Sihirbazının İzlenecek İçeriği Belirt sayfasını kullanın.

UI Öğe Listesi

Öğe AdıAçıklama

Tüm içerik (*)

Dizindeki tüm dosyaları izlemek için bu seçeneği kullanın.

ASP.NET (*.aspx)

Dizindeki tüm .aspx dosyalarını izlemek için bu seçeneği kullanın.

ASP (*.asp)

Dizindeki tüm .asp dosyalarını izlemek için bu seçeneği kullanın.

Özel

Özel içerik kümesinde bir başarısızlığı izlemek için bu seçeneği belirterek "xyz.exe" veya "*.jpg" gibi bir değer yazın. Bu değer en çok bir joker karakter içerebilir ve başarısız istek tanımının ayarlandığı dizinde yerel olarak bulunması gerekir. Örneğin, *.aspx ve ind* joker karakter desenlerinin tümü www.contoso.com/index.aspx URL'siyle eşleştirilir.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler