Bir uygulamanın genel ve çalıştırma özelliklerini düzenlemek veya yeni özellik eklemek için FastCGI Uygulaması Ekle ve FastCGI Uygulaması Düzenle iletişim kutularını kullanın.

Fast CGI uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için bkz: FastCGI Ayarları Sayfası.

UI Öğe Listesi

Öğe AdıAçıklama

Tam Yol

FastCGI uygulama havuzunda kullanılacak işlem yürütülebilir dosyasının fiziksel yolunu belirtir.

FastCGI işlemi yürütülebilir dosyanızın fiziksel konumunu bulmak için tıklatın.

Bağımsız Değişkenler

FastCGI işlemine geçirilen komut satırı bağımsız değişkenlerini belirtir. Bu bağımsız değişkenler, bir tek işlem yürütülebilir dosyası için birkaç FastCGI işlem havuzunun bulunması durumunda, belirli bir FastCGI işlem havuzunu benzersiz biçimde tanımlamak üzere kullanılabilir.

EnvironmentVariables

İşlem yürütülebilir programı için ayarlanacak olan ortam değişkenleri koleksiyonunu belirtir. Bu özellik isteğe bağlıdır. Üye ekleyip kaldırabileceğiniz ve özellik değerlerini tanımlayabileceğiniz Ortam Değişkenleri Koleksiyonu Düzenleyici’yi açmak için Gözat () düğmesini tıklatın. Daha fazla bilgi için Ortam Değişkenleri Düzenleyicisi İletişim Kutusu UI Yardımı sayfasına bakın.

InstanceMaxRequests

FastCGI işlem geri dönüşüm davranışını denetler. İşlem geri dönüştürülmeden önce bir FastCGI uygulamasının işlemesine izin verilen istek sayısı üst sınırını belirtir. Varsayılan değer, 200’dür.

MaxInstances

Seçilen FastCGI uygulaması için uygulama işlem havuzunda izin verilen FastCGI işlemi sayısı üst sınırını belirtir. Bu sayı ayrıca, FastCGI uygulamasının işleyebileceği eşzamanlı istek sayısının üst sınırını gösterir. Varsayılan değer, 4’tür.

Yalnızca Windows® 7 ve Windows Server® 2008 R2 işletim sistemleri için MaxInstances özelliğinin 0 olarak ayarlanması, IIS uygulamasının geçerli çalıştırma ortamı için en uygun FastCGI işlemi sayısını otomatik olarak belirlemesine olanak tanır.

ActivityTimeout

Uygulamadaki bir FastCGI işleminin, işlem zaman aşımına uğramadan önce IIS ile iletişim kurmadan çalışmasına izin verilen sürenin üst sınırını belirtir. Bu zaman aşımı süresi, askıda kalmış işlemleri algılamak ve kapatmak için kullanılabilir. Varsayılan değer 30 saniyedir.

FlushNamedpipe

Adlandırılmış kanalın, her bir isteğin sonunda ve uygulamanın kapatılmasından önce temizlenip temizlenmeyeceğini belirtir. Adlandırılmış kanal temizleniyorsa, değer true olarak ayarlanır. Varsayılan değer false’dur. Bu özellik, yalnızca adlandırılmış kanal protokolü kullanıldığında geçerlidir.

Protocol

FastCGI işlemiyle iletişim kurmak için kullanılan protokolü belirtir. Protocol özelliğinin olası değerleri, 0 (NamedPipe) veya 1 (TCP) şeklindedir. Varsayılan değer 0 (NamedPipe)’dır.

IdleTimeout

Uygulamadaki bir FastCGI işleminin, sistem boşta işlemi sona erdikten sonra boşta kalabileceği zaman aralığını belirtir. Varsayılan değer 300 saniyedir.

QueueLength

FastCGI uygulama havuzu için sıralanabilecek istek sayısının üst sınırını belirtir. Sıra dolduğunda, ardışık istekler istemcilere HTTP hata kodu 503 (Hizmet Kullanılamıyor) iletisi döndürür. Bu, uygulamanın çok meşgul olduğunu gösterir. Varsayılan değer, 1000’dir.

RapidFailPerMinute

FastCGI işleyicisi işlemi devre dışı bırakmadan önce, bir dakika içinde izin verilen FastCGI işlem hatası sayısını belirtir. Varsayılan değer, 10’dur.

RequestTimeout

Bir uygulama isteği için izin verilen sürenin üst sınırını belirtir. Bir istekle ilgili olarak FastCGI işleminin belirtilen süreden daha uzun sürmesi durumunda işlem sona erdirilir. Varsayılan değer 90 saniyedir.

MonitorChangesTo

Bu özellik, yalnızca Windows 7 ve Windows Server® 2008 R2 işletim sistemleri için geçerlidir.

Bir dosya yolunu belirtir. Bu dosyada yapılan değişiklikler, FastCGI işlemlerinin geri dönüştürülmesini tetikler. FastCGI yürütülebilir dosyasının mutlak yolunu ve ayrıca dosya konumuna göreli yolunu da belirtebilirsiniz.

stderrMode

Bu özellik, yalnızca Windows 7 ve Windows Server® 2008 R2 işletim sistemleri için geçerlidir.

Bir FastCGI işlemi tarafından bildirilen hataların işlenme biçimini belirtir. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

  • ReturnStderrIn500 — Bu modül, durum kodunu 500 olarak ayarlar ve yanıt olarak STDERR öğesine alınanı gönderir. Bu, varsayılan değerdir ve IIS ile aynı davranışa sahiptir.

  • ReturnGeneric500 — Bu modül, durum kodunu 500 olarak ayarlar, ancak genel 500 kodu döndürür. Bir sunucu için ayrıntılı hata günlük kaydını etkinleştirmek istediğinizde, ancak söz konusu hataları kullanıcılara döndürmek istemediğinizde bu yapılandırma yararlıdır.

  • IgnoreAndReturn200 — Bu modül, bir yanıt olarak STDOUT öğesine alınanı 200 durum koduyla gönderir. STDERR akışındaki metin yoksayılır. Bu özellik, izleme amacıyla hata ayıklama ifadelerini kullanmak istediğinizde yararlıdır.

  • TerminateProcess — Bu modül, FastCGI işlemini sona erdirir ve genel 500 hata iletisini döndürür.


İçindekiler