FTP sitelerinin varsayılan değerlerini ayarlamak için FTP Sitesi Varsayılanları iletişim kutusunu kullanın.

UI Öğe Listesi

Öğe Adı Açıklama

UTF8'e İzin Ver

UTF8 etkinliğine izin verilip verilmeyeceğini belirtir (buna UTF8 dosya adları dahildir).

Varsayılan ayar True değeridir.

Otomatik Başlat

Sitenin oluşturulduğunda veya IIS'yi başlattığınızda başlatılacağını belirtir. Site başlatıldığında bu özellik true olarak ayarlanır; site durdurulduğunda false olarak ayarlanır.

Varsayılan ayar True değeridir.

Denetim Kanalı Zaman Aşımı

Etkinlik olmadığından FTP oturumunun bağlantısının otomatik olarak kesildiği durumlar için zaman aşımını (saniye) belirtir.

Varsayılan değer 120'dir.

Veri Kanalı Zaman Aşımı

Etkinlik olmadığından veri kanalının bağlantısının otomatik olarak kesildiği durumlar için zaman aşımını (saniye) belirtir.

Hem denetim hem de veri kanalı için varsayılan zaman aşımı değerlerini kullanırsanız, önce veri kanalı kapatılır ve 120 saniye sonra hala etkinlik yoksa oturumun bağlantısı kesidir.

Varsayılan değer 30'dur.

Yuva Biriktirmeyi Devre Dışı Bırak

Bağlantı noktası numarası ve ana bilgisayar adı yerine IP adresi ile ayırt edilen siteler için yuva biriktirmenin kullanılıp kullanılmayacağını belirtir.

Varsayılan ayar False değeridir.

En Çok Bağlantı Sayısı

Sunucuya kurulacak en fazla eşzamanlı bağlantı sayısını belirtir.

Varsayılan değer 4294967295'tir.

En Çok Bağlantı Sayısında Sıfırla

En fazla bağlantı sayısı yanıtı gönderilirken FTP oturumunun bağlantısının kesilip kesilmeyeceğini belirtir.

Varsayılan ayar False değeridir.

Sunucu Dinleme Arkagünlüğü

Sıraya alınabilecek bekleyen yuva sayısını belirtir.

Varsayılan değer 60'tır.

Kimlik Doğrulanmamış Zaman Aşımı

Yeni bir bağlantı kurulmasıyla kimlik doğrulama denemesi yapılması arasındaki zaman aşımını (saniye) belirtir.

Varsayılan değer 30'dur.


İçindekiler