İstenilen bir sayfa hakkında bilgi içeren ad ve değer çiftlerinin bir listesini yönetmek ve ortak HTTP üstbilgilerini yapılandırmak için HTTP Yanıt Üstbilgileri özellik sayfasını kullanın.

Benzer öğeleri gruplandırmak için özellik sayfası sütun başlıklarından birini tıklatarak veya Grupla aşağı açılan listesinden bir değer seçerek listeyi sıralayabilirsiniz.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Ad

HTTP yanıt üstbilgisi ad-değer çiftinin ad kısmını görüntüler.

Değer

HTTP yanıt üstbilgisi ad-değer çiftinin değer kısmını görüntüler.

Girdi Türü

Öğenin yerel mi yoksa devralınmış mı olduğunu görüntüler. Yerel öğeler, geçerli yapılandırma dosyasından okunur, devralınan öğeler ise bir ana yapılandırma dosyasından okunur.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Ekle

Üstbilgi ekleyebileceğiniz Özel HTTP Yanıt Üstbilgisi Ekle iletişim kutusunu açar.

Ortak Üstbilgileri Ayarla

HTTP'yi etkin tutma ve Web içeriği süre sonu üstbilgilerini yapılandırabileceğiniz Ortak HTTP Yanıt Üstbilgilerini Ayarla iletişim kutusunu açar.

Düzenle

Üstbilgi düzenleyebileceğiniz Özel HTTP Yanıt Üstbilgisini Düzenle iletişim kutusunu açar. Eylem ancak özellik sayfasındaki listeden bir öğe seçilince kullanılabilir.

Kaldır

Seçili öğeyi özellik sayfasındaki listeden kaldırır.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler