Yeniden yönlendirmeyi etkinleştirmek veya gelen isteklerin yeni bir hedefe nasıl yönlendirileceğini yapılandırmak için HTTP Yeniden Yönlendirme özellik sayfasını kullanın.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

İstekleri bu hedefe yönlendir

Yeniden yönlendirmeyi etkinleştirmek ve isteklerin yönlendirileceği URL'yi belirtmek için bu seçeneği kullanın. İstekler http://www.contoso.com/sales gibi bir sanal yola veya http://www.contoso.com/sales/default.aspx gibi bir dosyaya yönlendirilebilir.

Tüm istekleri tam hedefe yönlendir (hedefe göreli yerine)

İstemcilerin İstekleri bu hedefe yönlendir kutusunda belirtilmiş tam URL'ye yönlendirilmesini isterseniz bu seçeneği kullanın.

Bu seçenek kullanılmazsa, hedef İstekleri bu hedefe yönlendir içinde belirtilen değere görelidir. Örneğin, yönlendirme hedefini http://www.contoso.com/sales olarak yapılandırırsanız ve gelen istek http://www.contoso.com/marketing/default.aspx olduğunda, IIS bu isteği http://www.contoso.com/sales/default.aspx'e yönlendirir.

İstekleri yalnızca bu dizindeki içeriğe yönlendir (alt dizinlere değil)

İstemcilerin yalnızca İstekleri bu hedefe yönlendir kutusunda belirtilen dizindeki içeriğe yönlendirilmesini isterseniz bu seçeneği kullanın.

Bu seçenek seçilmediğinde, istekler İstekleri bu hedefe yönlendir kutusu içindeki yere ve bu yer altındaki herhangi bir alt dizine yönlendirilir. Örneğin, yeniden yönlendirme hedefini http://www.contoso.com/sales olarak yapılandırırsanız, Tüm istekleri tam hedefe yönlendir (hedefe göreli yerine) seçeneği de seçilmemişse, istekler /sales altındaki dizinler tarafından hizmet verilebilir.

Durum kodu

İstemcilere gönderilen yönlendirme durumu kodunu belirtmek için aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:

  • Bulunan (302): Web istemcisine, yere yeni bir istek göndermesini bildirir. Bu varsayılan seçenektir.

  • Kalıcı (301): Web istemcisine, istenilen kaynak yerinin kalıcı olarak değiştirildiğini bildirir.

  • Geçici (307): Web tarayıcı bir HTTP POST istediği gönderdiğinde tarayıcının veri kaybetmesini önler.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Uygula

Özellik sayfasında yaptığınız değişiklikleri kaydeder.

İptal

Özellik sayfasında yaptığınız değişiklikleri iptal eder.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler