Web sunucusu üzerindeki sitelere veya uygulamalara bağlanmalarına izin verilebilen kullanıcı hesaplarını yönetmek için IIS Yöneticisi Kullanıcıları özellik sayfasını kullanın. IIS Yöneticisi kimlik bilgileri IIS'ye özeldir ve Windows veya sunucudaki başka herhangi bir uygulama tarafından tanınmazlar.

Benzer öğeleri gruplandırmak için özellik sayfası sütun başlıklarından birini tıklatarak veya Grupla aşağı açılan listesinden bir değer seçerek listeyi sıralayabilirsiniz.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe Adı Açıklama

Ad

IIS Yöneticisi içinden sitelere veya uygulamalara bağlanmak için kullanılan kullanıcı adını görüntüler.

Durum

Kullanıcı hesabının etkinleştirilmiş mi, yoksa devre dışı olduğunu mu görüntüler. Yalnızca etkinleştirilmiş kullanıcılar, kendilerine izin verilen sitelere ve uygulamalara bağlanmak için IIS Yöneticisi uygulamasını kullanabilir.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe Adı Açıklama

Kullanıcı Ekle

IIS Yöneticisi kullanıcı hesabı ekleyebileceğiniz Kullanıcı Ekle iletişim kutusunu açar.

Parolayı Değiştir

IIS Yöneticisi kullanıcısının parolasını değiştirebileceğiniz Parola Değiştir iletişim kutusunu açar.

Etkinleştir

Seçili kullanıcıyı etkinleştirir. Eylem ancak özellik sayfasındaki listeden devre dışı bırakılmış bir öğe seçilince kullanılabilir.

Devre Dışı Bırak

Seçili kullanıcıyı devre dışı bırakır. Eylem ancak özellik sayfasındaki listeden etkinleştirilmiş bir öğe seçilince kullanılabilir.

Kaldır

Seçili öğeyi listeden kaldırır. Ayrıca seçili kullanıcıya sitelerde ve uygulamalarda sağlanan izinleri de kaldırır.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler