Uygulama havuzu, Web uygulamaları atayabileceğiniz bir çalışan işlemdir. Web uygulamalarını yalıtmak için uygulama havuzlarını kullanarak, bir uygulamanın diğer uygulama kaynaklarına erişim yeteneğini azaltarak uygulama güvenliğini artırabilirsiniz. Bu ayırma işlemi aynı zamanda bir uygulama havuzundaki Web uygulamalarının, aynı Web sunucusu üzerinde başka bir uygulama havuzunda bulunan Web uygulamaların kullanılabilirliğini olumsuz yönde etkilemesinin engellenmesine yardımcı olur. Örneğin, Web uygulamalarından biri başarısız olur veya Web sunucusundan aşırı kaynak kullanırsa, çoğu durumda aynı Web sunucusu üzerinde başka bir uygulama havuzunda bulunan uygulamalar bundan etkilenmez.

Notlar

Web sunucusunda fazla sayıda uygulama havuzu oluşturulması Web sunucusu performansını olumsuz yönde etkileyebilir.

 AdımBaşvuru
Onay kutusu

Uygulama havuzu oluşturun.

Uygulama Havuzlarını Yönetme (sayfa İngilizce olabilir)

Onay kutusu

Uygulama havuzuna bir Web uygulaması ekleyin.

Web Uygulamalarını Yönetme (sayfa İngilizce olabilir)

Ayrıca Bkz.


İçindekiler