Belirli bir IP adresinin, IP adresleri aralığının veya etki alanı adı ya da adlarının içeriğine erişime izin veren veya bu erişimi reddeden kuralları tanımlamak ve yönetmek için IPv4 Adresi ve Etki Alanı Kısıtlamaları özellik sayfasını kullanın.

Benzer öğeleri gruplandırmak için özellik sayfası sütun başlıklarından birini tıklatarak veya Grupla aşağı açılan listesinden bir değer seçerek listeyi sıralayabilirsiniz.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Mod

Kuralın türünü görüntüler. Değerler İzin Ver veya Reddet'tir. Mod değeri, kuralın Web içeriğine erişime izin vermek için mi yoksa reddetmek için mi tasarlandığını gösterir.

İstekte Bulunanlar

Kısıtlama Kuralı İzni Ekle ve Kısıtlama Kuralı Reddetme Ekle iletişim kutularında tanımlanan belirli bir IP adresini, IP adresleri aralığını veya etki alanı adını görüntüler. İstekte bulunanın içeriğe erişimini özel olarak izin verebilir veya reddedebilirsiniz.

Girdi Türü

Öğenin yerel mi yoksa devralınmış mı olduğunu görüntüler. Yerel öğeler, geçerli yapılandırma dosyasından okunur, devralınan öğeler ise bir ana yapılandırma dosyasından okunur.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Giriş İzni Ekle

Belirli bir IP adresi, IP adresleri aralığı veya DNS etki alanı adı için içeriğe erişime izin veren kuralları tanımlayabileceğiniz Kısıtlama Kuralı İzni Ekle iletişim kutusunu açar.

Giriş Reddetme Ekle

Belirli bir IP adresi, IP adresleri aralığı veya DNS etki alanı adı için içeriğe erişime izin veren kuralları tanımlayabileceğiniz Kısıtlama Kuralı Reddetme Ekle iletişim kutusunu açar.

Kaldır

Seçili öğeyi özellik sayfasındaki listeden kaldırır.

Özellik Ayarlarını Düzenle

IP ve etki alanı kısıtlamaları özelliğinin tamamına uygulanan ayarları yapılandırabileceğiniz IP ve Etki Alanı Kısıtlamalarını Düzenle iletişim kutusunu açar.

Devralınmış Değere Döndür

Özelliği geri döndürerek bir üst yapılandırmadaki ayarları devralmasını sağlar. Bu eylem, listedeki öğeler de dahil olmak üzere, bu özelliğin yerel yapılandırma ayarlarını siler. Bu eylem sunucu düzeyinde kullanılamaz.

Sıralı Liste Görüntüle

Listeyi yapılandırma sırasıyla görüntüler. Sıralı liste biçimini seçtiğiniz zaman, yalnızca, listedeki öğeleri aşağıya veya yukarıya taşıyabilirsiniz. Sırasız liste biçimini seçmediğiniz sürece, diğer eylemler Eylemler bölmesinde görünmez.

Yukarı Taşı

Seçili öğeyi listede yukarıya taşır. Bu eylem ancak öğeler sıralı liste biçiminde görüntülenirken kullanılabilir.

Not

Listedeki öğeler bir alt düzeyde yeniden sıralandığı zaman, liste yeniden sıralandıktan sonra alt düzey üst düzeyden ayar devralmaz (üst düzeyde listeye eklenen veya listeden çıkarılan öğeler dahil). Bir üst düzeyden ayar devralmak isterseniz, Eylemler bölmesindeki Devralınmış Değere Döndür eylemini kullanarak alt düzeydeki tüm değişiklikleri geriye döndürmeniz gerekir.

Aşağı Taşı

Seçili öğeyi listede aşağıya taşır. Bu eylem, ancak öğeler sıralı liste biçiminde görüntülenirken kullanılabilir.

Not

Listedeki öğeler bir alt düzeyde yeniden sıralandığı zaman, liste yeniden sıralandıktan sonra alt düzey üst düzeyden ayar devralmaz (üst düzeyde listeye eklenen veya listeden çıkarılan öğeler dahil). Bir üst düzeyden ayar devralmak isterseniz, Eylemler bölmesindeki Devralınmış Değere Döndür eylemini kullanarak alt düzeydeki tüm değişiklikleri geriye döndürmeniz gerekir.

Sırasız Liste Görüntüle

Listeyi sırasız biçimde görüntüler. Sırasız liste biçimini seçtiğiniz zaman, listedeki öğeleri sıralayıp gruplandırabilir ve Eylemler bölmesindeki eylemleri uygulayabilirsiniz.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler