Belirli bir http üstbilgisi için bir boyut sınırı belirtmek üzere Üstbilgi Ekle iletişim kutusunu kullanın. Üstbilgi uzunluğunun belirtilen değeri aşması durumunda, bu üstbilgiyi içeren HTTP isteği reddedilir.

UI Öğe Listesi

Öğe Adı Açıklama

Üstbilgi

İstek filtreleme modülünün boyut sınırını denetleyeceği üstbilgiyi belirtir.

Boyut sınırı

Üstbilgi değeri için karakter uzunluğu üst sınırını görüntüler.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler