Kullanıcı denetimleri ve özel denetimler listesini yönetmek için Denetimler özellik sayfasını kullanın.

Not

Kullanıcı denetimleri, IIS Yöneticisi içinde sunucu düzeyinde kullanılamaz.

Benzer öğeleri gruplandırmak için özellik sayfası sütun başlıklarından birini tıklatarak veya Grupla aşağı açılan listesinden bir değer seçerek listeyi sıralayabilirsiniz.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Etiket

Özel denetimlerde denetime atanan etiket önekini görüntüler. Kullanıcı denetimlerinde, kullanıcı denetimi için etiket önekini ve etiket adını görüntüler.

Kaynak veya Derleme

Özel denetim türünün tanımlandığı kullanıcı denetimi yolunu veya derlemesini görüntüler.

Girdi Türü

Öğenin yerel mi yoksa devralınmış mı olduğunu görüntüler. Yerel öğeler, geçerli yapılandırma dosyasından okunur, devralınan öğeler ise bir ana yapılandırma dosyasından okunur.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Özel Denetim Ekle

Özel denetim ekleyebileceğiniz Özel Denetim Ekle iletişim kutusunu açar.

Kullanıcı Denetimi Ekle

Kullanıcı denetimi ekleyebileceğiniz Kullanıcı Denetimi Ekle iletişim kutusunu açar. Bu eylem sunucu düzeyinde kullanılamaz.

Düzenle

Özel denetim seçildiyse, bu eylem özel denetimi düzenleyebileceğiniz Özel Denetimi Düzenle iletişim kutusunu açar.

Kullanıcı denetimi seçildiyse, bu eylem kullanıcı denetimini düzenleyebileceğiniz Kullanıcı Denetimini Düzenle iletişim kutusunu açar. Kullanıcı denetimini sunucu düzeyinde düzenleyemezsiniz.

Kaldır

Seçili öğeyi özellik sayfasındaki listeden kaldırır.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler