Yerel kullanıcı hesapları

Yerel Kullanıcılar ve Gruplar Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) ek bileşeninde bulunan Users klasörü, varsayılan kullanıcı hesaplarının yanı sıra oluşturduğunuz kullanıcı hesaplarını da görüntüler. Bu varsayılan kullanıcı hesapları, işletim sistemini yüklediğinizde otomatik olarak oluşturulur. Aşağıdaki tablo Yerel Kullanıcılar ve Gruplar'da görülen her bir varsayılan kullanıcı hesabını tanımlar.

Varsayılan kullanıcı hesabı Açıklama

Administrator hesabı

Administrator hesabı varsayılan olarak devre dışı bırakılır, ancak onu etkinleştirebilirsiniz. Administrator hesabı etkinleştirildiğinde, bilgisayar üzerinde tam denetime sahiptir ve kullanıcılara gereken kullanıcı haklarını ve erişim denetimi izinlerini atayabilir. Bu hesap, yalnızca yönetici kimlik bilgileri gerektiren görevler için kullanılmalıdır. Bu hesabı kesinlikle sağlam bir parola kullanacak şekilde ayarlamanız önerilir. Yönetici kimlik bilgilerine sahip hesaplarla ilgili ek güvenlik notları için bkz. Yerel Kullanıcılar ve Gruplar için en iyi yöntemler.

Administrator hesabı, bilgisayardaki Administrators grubunun üyesidir. Administrator hesabı, Administrators grubundan silinemez veya kaldırılamaz, ancak yeniden adlandırılabilir veya devre dışı bırakılabilir. Administrator hesabının Windows'un pek çok sürümünde bulunduğu bilindiğinden, bu hesabı yeniden adlandırmak veya devre dışı bırakmak, kötü amaçlı kullanıcıların bu hesaba erişmelerini güçleştirir. Kullanıcı hesabını yeniden adlandırma veya devre dışı bırakma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Yerel kullanıcı hesabını yeniden adlandırma ve Yerel kullanıcı hesabını devre dışı bırakma veya etkinleştirme.

Önemli

Administrator hesabı devre dışı bırakılsa da, Güvenli Mod ile bir bilgisayara erişmek için kullanılabilir.

Konuk hesabı

Guest hesabı, bilgisayarda gerçek hesapları olmayan kişiler tarafından kullanılır. Hesabı devre dışı bırakılmış, ancak silinmemiş bir kullanıcı da Guest hesabını kullanabilir. Guest hesabı parola gerektirmez. Guest hesabı varsayılan olarak devre dışı bırakılır, ancak onu etkinleştirebilirsiniz.

Guest hesabının haklarını ve izinlerini herhangi bir kullanıcı hesabında olduğu gibi ayarlayabilirsiniz. Varsayılan olarak Guest hesabı, bir kullanıcının bilgisayarda oturum açmasına olanak veren varsayılan Guests grubunun bir üyesidir. Herhangi bir izinle birlikte ek hakların, Administrators grubunun üyesi tarafından Guests grubuna verilmesi gerekir. Guest hesabı varsayılan olarak devre dışı bırakılır ve devre dışı olarak kalması önerilir.

Yerel kullanıcı hesapları oluşturma ve yönetme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Yerel Kullanıcıları Yönetme.


İçindekiler