<Kullanıcı> Özellikleri Sayfası - Genel

Öğe Ayrıntılar

Tam ad

Kullanıcının tam adını yazmanız için size alan sağlar. Her zaman adla (Mete Goktepe) veya soyadla (Goktepe, Mete) başlamalarını sağlamak için tam adlar için bir standart oluşturmak iyi bir fikirdir.

Açıklama

Kullanıcı hesabını veya kullanıcıyı açıklayan metni yazabileceğiniz bir alan sağlar.

Kullanıcı bir sonraki oturumda parola değiştirmeli onay kutusu

Bir sonraki oturum açmada kullanıcının parolayı değiştirmesinin gerekli olup olmadığını belirler.

Kullanıcı parolayı değiştiremez onay kutusu

Kullanıcının atanmış parolayı değiştirip değiştiremeyeceğini belirler. Genellikle bu seçenek, yalnızca birden fazla kişi tarafından kullanılan hesaplar için seçilir, örneğin Konuk hesabı. Bu ayarın, Administrators grubu üyeleri üzerinde etkisi yoktur.

Parola her zaman geçerli olsun onay kutusu

Parolanın her zaman geçerli olup olmayacağını ve Grup İlkesi’nde bulunan Parola ilkesindeki Parola geçerlilik süresi üst sınırı ayarını geçersiz kılıp kılmayacağını belirler. Hizmetler’i kullanarak Dizin Çoğaltıcısı gibi hizmetler atarken bu seçeneği seçin. Bu ayar, Kullanıcı bir sonraki oturumda parola değiştirmeli’yi geçersiz kılar.

Hesap devre dışı onay kutusu

Seçili hesabın devre dışı bırakılıp bırakılmadığını belirler.

Hesap kilitli onay kutusu

Kullanıcının oturum açamayacağı anlamına gelen, hesabın kilitli olup olmadığını gösterir.

Onay kutusu kullanılamıyorsa ve seçili değilse, hesap şu anda kilitli değildir.

Onay kutusu kullanılabiliyorsa ve seçiliyse, hesap şu anda kilitlidir. Hesabın kilidini kaldırmak için onay kutusundaki işareti silebilirsiniz.

Bu seçeneği, bir hesabı gerçekten kilitlemek için kullanamazsınız. Bir hesabın gerçekten kilitlenebilmesinin yalnızca tek bir yolu vardır: kullanıcının Grup İlkesi'ndeki Parola ilke ayarında belirtilenden daha fazla sayıda oturum açmaya çalışması. Bir hesabın kullanımını önlemek istiyorsanız, devre dışı bırakın. Hesabı devre dışı bırakılmış olan bir kullanıcı, Administrators grubunun bir üyesi hesabı etkinleştirmedikçe, oturum açamaz.


İçindekiler