Bu işlemi tamamlamak için en az Administrators grubu üyeliği gereklidir. Bu konudaki "Dikkat edilecek diğer noktalar" içindeki ayrıntıları gözden geçirin.

Yerel kullanıcı hesabına oturum açma komut dosyası atamak için
 1. Bilgisayar Yönetimi’ni açın.

 2. Konsol ağacından Kullanıcılar‘ı tıklatın.

  Nerede?

  • Bilgisayar Yönetimi\Sistem Araçları\Yerel Kullanıcı ve Gruplar\Kullanıcılar

 3. İstediğiniz kullanıcı hesabını sağ tıklatıp ardından Özellikler’i tıklatın.

 4. Profil sekmesindeki Oturum açma komut dosyası alanına, komut dosyasının adını ve yolunu yazın.

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • Bu işlemi gerçekleştirmek için yerel bilgisayardaki Administrator hesabınının kimlik bilgilerini sağlamanız (istenirse) ya da yerel bilgisayarda Administrators grubunun bir üyesi olmanız gereklidir.

 • Oturum açma komut dosyaları, kötü amaçlı komutlar içerebilir . Bir kullanıcıya atamadan önce oturum açma komut dosyalarıyla ilgili bilgi sahibi olmanız önerilir.

 • Yerel bir bilgisayarda depolanan oturum açma komut dosyaları, yalnızca o yerel bilgisayarda oturum açan kullanıcılar için geçerlidir.

 • Yerel oturum açma komut dosyaları, Netlogon adlı bir paylaşılan klasör veya bu paylaşılan klasörün alt klasörlerinde depolanmalıdır. Varsayılan olarak böyle bir klasör bulunmuyorsa, oluşturmanız gerekir. Netlogon klasörünün bir alt klasöründe depolanan bir oturum açma komut dosyası belirtmek için, dosya adından önce söz konusu klasörün yolunu yazın. Örneğin, \\ComputerName\Netlogon\KlasörAdı konumunda depolanan Başlangıç.bat oturum açma komut dosyasını bir yerel kullanıcıya atamak için, Oturum açma komut dosyası'nda KlasörAdı\Başlangıç.bat yazın:

Ek başvurular


İçindekiler