Bu işlemi tamamlamak için en az Administrators grubu üyeliği gereklidir. Bu konudaki "Dikkat edilecek diğer noktalar" içindeki ayrıntıları gözden geçirin.

Yerel grubu silme

Windows arabirimini kullanarak yerel bir grup silmek için
 1. Bilgisayar Yönetimi’ni açın.

 2. Konsol ağacından, Gruplar'ı tıklatın.

  Nerede?

  • Bilgisayar Yönetimi\Sistem Araçları\Yerel Kullanıcı ve Gruplar\Gruplar

 3. Silmek istediğiniz grubu sağ tıklatıp ardından Sil'i tıklatın.

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • Bu işlemi gerçekleştirmek için yerel bilgisayardaki Administrator hesabınının kimlik bilgilerini sağlamanız (istenirse) ya da yerel bilgisayarda Administrators grubunun bir üyesi olmanız gereklidir.

 • Aşağıdaki varsayılan gruplar silinemez:

  • Administrators

  • Backup Operators

  • Cryptographic Operators

  • Distributed COM Users

  • Guests

  • IIS_IUSRS

  • Network Configuration Operators

  • Performance Log Users

  • Performance Monitor Users

  • Power Users

  • Remote Desktop Users

  • Replicator

  • Users

 • Silinen bir grup kurtarılamaz.

 • Yerel bir grubu silme yalnızca grubu kaldırır. Bu grubun üyesi olan kullanıcı hesaplarını, bilgisayar hesaplarını veya grup hesaplarını silmez.

 • Bir grubu silerseniz ve aynı ada sahip başka bir grup oluşturursanız, yeni grup için yeni izinler ayarlamanız gereklidir. Yeni grup eski gruba atanmış olan izinleri devralmaz.

Komut satırı kullanarak bir yerel grup silmek için
 1. Komut İstemi’ni açın.

 2. Grubu silmek için aşağıdakileri yazın:

  net localgroup <GroupName> /delete

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • Bu işlemi gerçekleştirmek için yerel bilgisayardaki Yönetici hesabının kimlik bilgilerini sağlamanız (istenirse) ya da yerel bilgisayarda Administrators grubunun bir üyesi olmanız gereklidir.

 • Aşağıdaki varsayılan gruplar silinemez:

  • Administrators

  • Backup Operators

  • Cryptographic Operators

  • Distributed COM Users

  • Guests

  • IIS_IUSRS

  • Network Configuration Operators

  • Performance Log Users

  • Performance Monitor Users

  • Power Users

  • Remote Desktop Users

  • Replicator

  • Users

 • Silinen bir grup kurtarılamaz.

 • Yerel bir grubun silinmesi yalnızca grubun kaldırılmasını sağlar. Bu grubun üyesi olan kullanıcı hesaplarının, bilgisayar hesaplarının veya grup hesaplarının silinmesini sağlamaz.

 • Bir grubu silerseniz ve aynı ada sahip başka bir grup oluşturursanız, yeni grup için yeni izinler ayarlamanız gereklidir. Yeni grup eski gruba verilmiş olan izinleri devralmaz.

 • net localgroup komutu hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Yerel grupları komut satırından yönetme.

Ek başvurular


İçindekiler