Verilerinizin ek başlatma özelliklerini görüntülemek ve ayarlamak için Gelişmiş sekmesini kullanın.

Veri Bağlantısı Özellikleri iletişim kutusunun Gelişmiş sekmesi sağlayıcıya özgüdür ve yalnızca seçili OLE DB sağlayıcısı tarafından istenen başlatma özelliklerini görüntüler. Gelişmiş başlatma özellikleri hakkında daha fazla bilgi için ilgili OLE DB sağlayıcısının belgelerine bakın.

Aşağıdaki tabloda çoğu başlatma seçeneği açıklanmaktadır.

Seçenek Açıklaması

Temsil düzeyi

Sunucunun istemciyi temsil ederken kullanmasına izin verilen temsil düzeyi. Bu özellik yalnızca Uzaktan Yordam Çağrısı (RPC) bağlantıları dışındaki ağ bağlantıları için geçerlidir; bu temsil düzeyleri RPC’ler tarafından sağlananlara benzer. Bu özelliğin değerleri doğrudan kimliği doğrulanmış RPC bağlantıları için belirtilebilen temsil düzeylerine karşılık gelir, ancak kimliği doğrulanmış RPC’lerden farklı bağlantılara uygulanabilir. Aşağıdaki düzeylerden seçim yapın:

 • Anonim - İstemcinin kimliği sunucu tarafından bilinmez. Sunucu işlemi istemciyle ilgili kimlik bilgilerini alamaz ve istemciyi temsil edemez.
 • Temsilci seç - İşlem, istemci adına hareket ederken istemcinin güvenlik içeriğini temsil edebilir. Sunucu işlemi, istemci adına hareket ederken başka sunuculara giden çağrılar da yapabilir.
 • Tanımla - Sunucu istemcinin kimliğini alabilir. Sunucu, Erişim Denetim Listesi (ACL) denetlemesi için istemciyi temsil edebilir, ancak istemci olarak sistem nesnelerine erişemez.
 • Temsil - İşlem, istemci adına hareket ederken istemcinin güvenlik içeriğini temsil edebilir. Bu bilgiler her çağrıda değil, bağlantı kurulduğunda alınır.

Koruma düzeyi

İstemci ile sunucu arasında gönderilen veri koruma düzeyi. Bu özellik yalnızca Uzaktan Yordam Çağrısı (RPC) bağlantıları dışındaki ağ bağlantıları için geçerlidir; bu koruma düzeyleri RPC’ler tarafından sağlananlara benzer. Bu özelliğin değerleri doğrudan kimliği doğrulanmış RPC bağlantıları için belirtilebilen koruma düzeylerine karşılık gelir, ancak kimliği doğrulanmış RPC’lerden farklı bağlantılara uygulanabilir. Aşağıdaki düzeylerden seçim yapın:

 • Çağrı - İstemciden sunucuya yapılan her isteğin başında veri kaynağının kimliğini doğrular.
 • Bağlan - Yalnızca istemci sunucu ile bağlantı kurduğunda kimlik doğrulaması yapar.
 • Hiçbiri - Sunucuya gönderilen verinin kimliğini doğrulamaz.
 • Paket - Alınan tüm verinin istemciden geldiğini doğrular.
 • Paket Bütünlüğü - Alınan tüm verinin istemciden geldiğini ve aktarım sırasında değiştirilmediğini doğrular.
 • Paket Gizliliği - Alınan tüm verinin istemciden geldiğini, aktarım sırasında değiştirilmediğini doğrular ve veriyi şifreleyerek gizliliğini korur.

Bağlantı zaman aşımı

OLE DB sağlayıcısının başlatma işleminin tamamlanması için bekleyeceği süreyi belirtir (saniye olarak). Başlatma işlemi zaman aşımına uğrarsa, bir hata döndürülür ve bağlantı oluşturulmaz.

Erişim izinleri

Aşağıdaki izinlerden bir veya daha fazlasını seçin:

 • Oku - Salt okuma.
 • OkuYaz - Okuma ve yazma.
 • Paylaş/Hiçbirini Reddetme - Başkalarının okuma veya yazma erişimi reddedilemez.
 • Paylaş/Okumayı Reddet - Başkalarının okuma modunda açması engellenir.
 • Paylaş/Yazmayı Reddet- Başkalarının yazma modunda açması engellenir.
 • Paylaş/Özel - Başkalarının okuma/yazma modunda açması engellenir.
 • Yaz - Salt yazma.

Açıklamalar

Not:
Veri Bağlantısı başlatma bilgileri hakkında daha fazla bilgi için MSDN’de Veri Bağlantısı API Genel Bakışı bölümüne bakın.