Bir tablo için, belirtilen tablo veya tablolar için sütun listesi olan sonuç kümesi oluşturur. Bir GENEL eş anlamlı için sütun isteyecekseniz, SYNONYMCOLUMNS bağlantı özniteliğini ayarlamış ve szTableOwner bağımsız değişkeni olarak boş bir dize belirtmiş olmalısınız. GENEL eş anlamlılar için sütun döndürürken, sürücü TABLO ADI sütununu boş bir dizeye ayarlar. Sonuç kümesinde her satırın sonunda ek bir sütun (SIRA SAYISI KONUMU) bulunur. Bu değer, tabloda sütunun sıra sayısı konumudur.