Bu sürücüyle ilgili ayrıntılı bilgiler ve programlama bilgileri için bkz. ODBC Sürücüleri.

Oracle Corporation, Oracle istemci yazılımı kurulumu ve kullanımı ile ilgili belirli yardım belgeleri sağlar.