ODBC dBASE Kurulumu iletişim kutusunda bulunan pek çok denetimden bazıları şunlardır:

Veri kaynağı bilgileri

Varsayılan olarak üretici tarafından verilen adın kullanıldığı dBASE veritabanını tanımlar. Varsayılan olarak boş olan Açıklama alanında açıklayıcı niteleyicileriniz olabilir.

Veritabanı

Yüklü bir dBASE veritabanı sürümünü ve konumunu seçin. Geçerli Dizini Kullan onay kutusunu seçerseniz, Dizin Seç ve Dizinleri Seç seçenekleri devre dışı olur.

Seçenekler

Aşağıdaki sürücü seçeneklerini değiştirmek için tıklatın:

  • Harmanlama Sırası. Sıralamak için.
  • Sayfa Zaman Aşımı. Kullanılmayan bir sayfanın arabellekte kaldığı, saniyenin onda biri cinsinden tanımlanan süre. Her zaman sıfırdan büyük olmalıdır.
  • Dışlayıcı. Sadece tek bir kullanıcının veritabanına erişimine izin verir.
  • Silinmiş Satırları Göster. Silinmek üzere işaretlenmiş satırların alınıp alınamayacağını veya yerleştirilip yerleştirilemeyeceğini belirtir.
  • Yaklaşık Satır Sayısı. Tablo boyutlu istatistiklerde yaklaşık değerler kullanılıp kullanılmayacağını belirtir.
Not:
Bu sürücüyle ilgili ayrıntılı bilgiler ve programlama bilgileri MSDN Kitaplığındadır. Diğer bilgiler bu yardım dosyasında Veri Kaynağı Dönüşümü, dBASE Dosyaları, IISAM Kayıt Defteri Girişleri ve Yaygın ODBC Bileşen Dosyaları altında bulunabilir. dBASE, INPRISE Corporation’ın bir ürünüdür ve ilgili yardım dosyasıyla birlikte verilir.