Gelişmiş Seçenekleri Belirle iletişim kutusunu kullanmak için önce bu sürücünün oturum açma adı ve parolasını girmelisiniz.

Sisteminizin güvenlik gereksinimlerine bağlı olarak, veri kaynağı bir sistem (çalışma grubu) veritabanı kullanıyorsa sürücü sizden adınızı ve parolanızı isteyebilir. Varsayılan ad Admin; Admin kullanıcısı için varsayılan Microsoft Access parolası ise boş dizedir.

Sürücü, herhangi bir Access veritabanına erişildiğinde Gelişmiş Seçenekleri Belirle iletişim kutusunda bulunan aşağıdaki seçenekleri kullanır.

DefaultDir

Erişilecek sürücü için varsayılan dizini tanımlar.

Driver

Access sürücüsü için özel bir ad girmek üzere kullanılır.

FIL

Dosya türü. Microsoft Access için "MS Access".

ExtendedAnsiSQL

Bağlantı dizesi özniteliği. "1" olarak ayarlanırsa, görünüm ve yordam oluşturma ve bırakma gibi Jet 4.0 özelliklerini, veri kesme algılamasını, yeni veri türlerini ve SQL-92 ayrılmış sözcük listesi kullanımını etkinleştirir. Varsayılan ayar "0"dır, bu özelliklerin hiçbirini etkinleştirmez.

ImplicitCommitSync

Bir işlemin dışında yapılan değişikliklerin veritabanına nasıl yazıldığını belirtir. Bu değer başlangıçta "Evet" olarak ayarlanır, yani Microsoft Access sürücüsü dahili/örtük işlemdeki görevlerin tamamlanmasını bekler.

MaxBufferSize

Microsoft Access tarafından verileri çeşitli hedefler ile sabit disk arasında aktarmak için kullanılan dahili arabelleğin boyutu (kilobayt olarak). Varsayılan arabellek boyutu 2048 KB’dir (2048 olarak görüntülenir). 256’ya bölünebilen herhangi bir tamsayı değer kullanılabilir. Bu, Ayarlar iletişim kutusundaki Arabellek Boyutu ile aynı seçeneği ayarlar.

MaxScanRows

Varolan veriler temel alınarak bir sütunun veri türü ayarlanırken taranacak satır sayısı.

1 - 16 arasında bir sayı olabilir. Varsayılan değer 8’dir; 0 (sıfır) olarak ayarlanırsa, tüm satırlar taranır. Sınırın dışında bir sayı kullanılırsa hata döndürülür.

PageTimeout

Kullanılmayan bir sayfanın arabellekte kaldığı, saniyenin on katları ile tanımlanan süre. Microsoft Access sürücüsü için varsayılan değer 0,5 saniyedir ve 0’dan büyük olmalıdır. Bu seçenek Microsoft Access sürücüsünü kullanan tüm veri kaynakları için geçerlidir.

ReadOnly

Güncelleştirme yapılmasını engellemek için veritabanını salt okunur hale getirir.

SafeTransactions

Varsayılan 0 değerine ayarlandığında, tüm işlemler hemen yapılır. 1 olarak ayarlanırsa, tüm işlemler yalnızca bir yürütme işleminden sonra diske kaydedilir, ancak performans biraz düşer.

Threads

Altyapının kullanacağı, arka plandaki iş parçacığı sayısı. Varsayılan değer 3'dür. Veritabanında fazla miktarda etkinlik varsa kullanıcı iş parçacığı sayısını artırabilir.

UserCommitSync

Microsoft Access sürücüsünün kullanıcı tarafından tanımlanan belirli işlemleri zaman uyumsuz olarak yapıp yapmayacağını belirtir. Varsayılan ayar "Evet"tir, yani Microsoft Access sürücüsü kullanıcı tarafından tanımlanmış bir işlemdeki görevlerin tamamlanmasını bekler.

Bu değer "Hayır" olarak ayarlanırsa çok kullanıcılı bir ortamda tahmin edilemeyen işlem sonuçları ortaya çıkabilir.