Aşağıdaki tabloda ODBC Desktop Database Drivers 4.0’ın her bileşeni tarafından istenen dosyalar listelenmektedir. Dosyalar \Windows\System veya \Windows\System32 dizinine yüklenir. ODBC dosyaları daha önce farklı bir dizine yüklenmişse, \Windows\System (veya System32) dizinindeki daha yeni dosyaları kullandığınızdan emin olun.

Bazı dosyalar birden fazla bileşen için gereklidir. ODBC Desktop Database Drivers’ı ticari uygulamalarınızla birlikte yeniden dağıtmak istiyorsanız bu dosyalar yeniden dağıtılmalıdır.

Aşağıdaki dosyalar ODBC Desktop Database Drivers’ın her bileşeni tarafından kullanılır:

 • Ds16gt.dll
 • Ds32gt.dll
 • Expsrv.dll
 • Msjint40.dll
 • Msjet40.dll
 • Msjter40.dll
 • Msjtes40.dll
 • Msvcrt40.dll
 • Odbc16gt.dll
 • Odbc32.dll
 • Odbc32gt.dll
 • Odbccp32.cpl
 • Odbccp32.dll
 • Odbccr32.dll
 • Odbcinst.chm
 • Odbcint.dll
 • Odbcjet.chm
 • Odbcji32.dll
 • Odbcjt32.dll
 • Odbctl32.dll
 • Odbctrac.dll
 • Vbajet32.dll