Kuruluş PKI ek bileşeninin sol bölmesi veya konsol ağacı, kuruluştaki ortak anahtar altyapılarının (PKI'lerin) ve kuruluş sertifika yetkililerinin (CA'ların) ağaç görünümünü içerir.

Konsol ağacında belirli bir PKI'yı seçerseniz, ayrıntılar bölmesinde tüm PKI'nın durumu görüntülenir: Her şey düzgün yapılandırılmış ve çalışıyorsa Tamam veya ilgilenilmesi gereken sorunlar varsa Hata.

Konsol ağacında belirli bir CA'yı seçerseniz, Hata durumunun kaynağını belirlemek için kullanılabilecek olan ve aşağıdakilerin kullanılabilir, sona ermekte veya kullanılamaz olup olmadığını içeren ek bilgiler görüntülenir:

  • CA sertifikası

  • Yetkili bilgi erişimi konumları

  • Sertifika iptal listesi (CRL) dağıtım noktaları

  • Delta CRL dağıtım noktaları

Konsol ağacındaki PKI'nın adını sağ tıklatarak, bu hiyerarşideki CA'ların aşağıdaki bileşenleri için uyarıları ne zaman görüntülemek istediğinizi yapılandırabilirsiniz.

Bileşen Açıklama

Şu kadar süre içinde süresi doluyorsa, sertifika durumunu Süresi Doluyor olarak ayarla

CA sertifikasının süresi dolmadan kaç gün önce uyarının görüneceği

Şu kadar süre içinde süresi doluyorsa, CRL durumunu Süresi Doluyor olarak ayarla

CRL'nin süresi dolmadan kaç saat veya gün önce uyarının görüneceği

Şu kadar süre içinde süresi doluyorsa, Delta CRL durumunu Süresi Doluyor olarak ayarla

Delta CRL'nin süresi dolmadan kaç saat veya gün önce uyarının görüneceği

Yerel Administrators grubu üyeliği veya eşdeğeri, bu yordamı tamamlamak için gereken en düşük düzeyde grup üyeliğidir.

PKI'nın uyarı seçeneklerini değiştirmek için
  1. Kuruluş PKI'sı ek bileşenini açın.

  2. Konsol ağacında, Kuruluş PKI'sı öğesini sağ tıklatın.

  3. Seçenekler'i tıklatın.

  4. CA sertifikası, CRL'ler ve delta CRL'ler için listelenen günleri ve saatleri inceleyin ve değiştirin.

  5. Tamam'ı tıklatın.

  6. Eylem menüsünde Yenile'yi tıklatın.