Yazıcının genişletilmiş özelliklerini görüntülemek için Yazdırma Yönetimi ek bileşenini kullanabilirsiniz. Bir yazdırma işinin durumu, sahibi, sayfa sayısı, işin boyutu, ne zaman gönderildiği, bağlantı noktası, önceliği ve işle ilgili diğer gelişmiş özellikler hakkında daha fazla bilgi istediğinizde, genişletilmiş görünüm kullanışlıdır. Yazdırma Yönetimi ek bileşeninde, genişletilmiş görünüm sağ bölmedeki sütunların altında gösterilir.

Yazıcınızın genişletilmiş özelliklerini göstermek için
  1. Yazdırma Yönetimi'ni açın.

  2. Sol bölmede, Yazdırma Sunucuları'nı tıklatın, ilgili yazdırma sunucusunu tıklatın, Yazıcılar'ı sağ tıklatın ve sonra Genişletilmiş Görünümü Göster'i tıklatın.

    Not

    Genişletilmiş görünümde sütunları göstermek veya gizlemek için bir yazıcı seçin. İşler sekmesinde, sütun başlığı satırını sağ tıklatın ve ardından göstermek veya gizlemek istediğiniz sütunun adını tıklatın.

Dikkat edilecek diğer noktalar

  • Yazdırma Yönetimi'ni açmak için, Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelin ve sonra Yazdırma Yönetimi'ni tıklatın.

  • Internet Protokolü güvenliğinin (IPsec) etkin olduğu bir etki alanında, yazıcı olaylarının günlüğe yazılabilmesi için Aygıtlar için Web Hizmetleri (WSD) yazıcılarının IPsec'i desteklemeleri ve bunun için yapılandırılmaları gerekir. IPsec, IPsec uyumlu olmayan WSD yazıcıların, IPsec'in etkin olduğu bir etki alanındaki bir yazıcı sunucusuna veri göndermelerine izin vermez.

Ek başvurular