Bu denetim listesinde yer alan aşağıdaki adımlarda Active Directory Rights Management Services (AD RMS) kümesine Microsoft Federation Gateway Desteği yüklemek ve yapılandırmak için gereken görevler açıklanmıştır. Microsoft Federation Gateway hakkında daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Federation Gateway'i Anlama.

  1. Henüz yapmadıysanız, kümedeki her sunucuda AD RMS kümesini barındıran Web sitesine güvenli yuva katmanı (SSL) sertifikası atayın. Bu sertifikanın, Microsoft Federation Gateway tarafından güvenilen bir sertifika yetkilisinden alınması gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. AD RMS'yi Microsoft Federation Gateway Desteği ile yüklemeyle ilgili önemli noktalar.

  2. Herkes için kullanıcı hakları veren hak ilkesi şablonlarınız varsa, Microsoft Federation Gateway aracılığıyla kimliği doğrulanan dış kullanıcılara hak atanmasını önlemek için onları değiştirmeyi göz önünde bulundurmanız gerekir. Hak ilkesi şablonunu değiştirme hakkında bilgi için bkz. Hak İlkesi Şablonunu Düzenleme.

  3. Bir sorun çıktığında AD RMS kümenizi kesin olarak kurtarabilmek için AD RMS veritabanlarınızı yedeklemeniz gerekir. AD RMS veritabanlarının DRMS_ öneki ile başlayan adları vardır. Veritabanlarını yedeklemek için kullanılan yöntem ve yordamlar, veritabanlarının depolandığı sunucuya ve o sunucu veritabanlarını yedeklemek için genellikle kullanılan yordama bağlıdır.

  4. AD RMS kümesinin her sunucusunda, bu denetim listesinin ilk adımında kopyaladığınız Microsoft Federation Gateway Desteği paketini yükledikten sonra, Microsoft Federation Gateway Desteği Ekleme konusundaki yönergeleri izleyerek kümedeki her sunucuya Microsoft Federation Gateway Desteği ekleyin.

  5. AD RMS kümesindeki bir sunucu üzerinde, kümenin Microsoft Federation Gateway kaydını yapın ve ardından Microsoft Federation Gateway Kaydı konusundaki yönergeleri izleyerek Microsoft Federation Gateway Desteği özelliğini etkinleştirin.

İçindekiler