Var olan bir hak ilkesi şablonunu düzenlemek için aşağıdaki yordamı kullanın.

Bu yordamın tamamlanması için en azından yerel AD RMS Template Administratorsüyeliği ya da eşdeğeri gerekir.

Hak ilkesi şablonunu düzenlemek için
 1. Active Directory Rights Management Services konsolunu açın ve Active Directory Rights Management Services (AD RMS) kümesini genişletin.

 2. Konsol ağacında Hak İlkesi Şablonları’nı tıklatın.

 3. Dağıtılmış bir hak ilkesi şablonunu düzenliyorsanız Eylemler bölmesinde Dağıtılmış Hak İlkesi Şablonlarını Yönet'i tıklatın. Arşivlenmiş bir hak ilkesi şablonunu düzenliyorsanız Eylemler bölmesinde Arşivlenmiş Hak İlkesi Şablonlarını Yönet'i tıklatın.

 4. Sonuçlar bölmesinde, düzenlemek istediğiniz şablonun adını tıklatın.

 5. Eylemler bölmesinde, hak ilkesi şablonunun Özellikler'ini tıklatın.

 6. Kimlik Bilgileri sekmesinde, Şablon adı ve Şablon açıklaması alanlarındaki bilgileri uygun şekilde değiştirin. Şablon dili için gerekirse başka diller ekleyebilirsiniz.

 7. Kullanıcı Hakları sekmesinde, aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

  • Kullanıcı veya grup eklemek için Kullanıcılar ve haklar'da Ekle'yi tıklatın, belirli bir kullanıcının veya grubun e-posta adresini yazın ya da tüm kullanıcıların içeriği görüntülemesine izin vermek için Herkes'i seçin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  • Kullanıcılar ve haklar'da adı seçin. Haklar alanında, seçilen kullanıcıya veya gruba verilecek tüm hakları seçin.

  • Var olan bir kullanıcının veya grubun haklarını değiştirmek için, Kullanıcılar ve haklar'da adı seçin ve ardından hakların onay kutularını uygun şekilde işaretleyin veya temizleyin.

  • Bir kullanıcıyı veya grubu kaldırmak için, Kullanıcılar ve haklar'da adı seçin ve ardından Kaldır'ı tıklatın.

  • Özel bir hak eklemek için, Özel Hak Oluştur'u tıklatın ve ardından hakları kullanan uygulamanızın desteklediği hakkın adını yazın.

  • Kullanıcıların ek haklar isteyebildiği URL'yi değiştirmek için Hak isteği URL'si alanına yeni URL'yi yazın.

 8. Süre Sonu İlkesi sekmesinde, içerik lisanslarının sürelerinin dolacağı zamanı ve yenilenmeleri gereken zamanı değiştirmek için bilgileri uygun şekilde düzenleyin.

  • Bu hak ilkesi şablonuyla korunan içeriğin her zaman geçerli olmasını sağlamak için Her zaman geçerli'yi tıklatın.

  • Bu hak ilkesi şablonuyla korunan içeriğin süresinin dolacağı belirli bir tarih ve saat ayarlamak için Süresi şu tarihte sona erer (UTC) seçeneğini tıklatın. Tarih ve saat, Greenwich Saati olarak da bilinen Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) olarak belirtilir.

  • İçeriğin süresini belirli gün sonrasında dolacak şekilde ayarlamak için Aşağıdaki süreden sonra sona erer seçeneğini tıklatın.

  • Kullanıcıyı, bu hak ilkesi şablonu kullanılarak korunan tüm içerik için yeni bir kullanım lisansı istemeye zorlamak üzere Kullanım lisansı sona erme tarihi altında Aşağıdaki süreden sonra sona erer seçeneğini ayarlayın.

 9. Genişletilmiş İlke sekmesinde, yazar haklarının sürekliliği, güvenilen tarayıcıların desteklenip desteklenmediği, lisansın içerik dahilinde sürekliliği ve uygulamaya özel verilerin zorlanması gibi içerik lisanslarının nasıl uygulanacağını değiştirmek için bilgileri düzenleyin.

  • Bu hak ilkesi şablonu tarafından korunan içeriğin, Rights Management eklentisi olan Internet Explorer gibi bir Web tarayıcısı üzerinden erişilebilir olmasını istiyorsanız, Kullanıcıların tarayıcı eklentisi kullanarak korunan içeriği görmesine izin ver'i seçin.

  • Bu hak ilkesi şablonu tarafından korunan içerik her açıldığında kullanıcıların yeni bir kullanım lisansı talep etmelerini istiyorsanız, İçerik her kullanıldığında yeni bir kullanım lisansı iste (istemci tarafı önbelleğe almayı devre dışı bırak) seçeneğini seçin. AD RMS istemcisinin içerik her kullanıldığında AD RMS kümesine bağlanabilmesi gerekir. Çevrimdışı yayımlama için bu seçenek uygun değildir.

  • AD RMS kullanan uygulamalarla oluşturulan başka ad/değer çiftleri eklemek üzere AD RMS barındıran uygulamanız için ek bilgiler belirtmek istiyorsanız kutusunu seçin.

 10. İptal ilkesi sekmesinde, bu şablon kullanılarak oluşturulan içerik için iptal listesinin gerekli olup olmadığını seçin. İptal gereksin'i seçerseniz, aşağıdaki adımları uygun şekilde tamamlayın:

  • İptal listesinin yayımlandığı konum alanına iptal listesi dosyasının gönderildiği URL'yi yazın. Bağlantısı olmayan kullanıcıları veya dış kullanıcıları desteklemek isterseniz, bu URL'nin hem şirket ağından hem de Internet'ten erişilebilir olması gerekir.

  • İptal listesinin yenileme aralığı alanına iptal listesinin geçerli olacağı gün sayısını yazın. Bir kullanıcıda iptal listesinin bu değerden daha eski bir kopyası varsa, kullanıcının içeriği kullanabilmesi için güncelleştirilmiş bir iptal listesi edinmesi gerekir.

  • İmzalı iptal listesine karşılık gelen ortak anahtarı içeren dosya alanında, iptal listesi için ortak anahtar dosyasının yolunu ve adını yazın.

  Dikkat

  İptali uygularken dikkatli olun. Belirttiğiniz yenileme aralığına bağlı olarak iptal listesini düzenli bir şekilde yenilemeniz gerekir, aksi takdirde süre otomatik olarak dolar ve kullanıcıların bu listeyi gerektiren içeriği kullanmaları engellenir. Kullanıcıların içeriği kullanmasını istemeden engellememeniz için, iptal listesinin yenilenmesini istediğiniz aralığı dikkatli bir şekilde hesaplayın.

 11. Tamam'ı tıklatın.

Kümede bir hak ilkesi şablonu düzenlendikten sonra, şablonun istemci bilgisayarlardaki yerel kopyalarının da güncelleştirilmesi gerekir.

Dikkat edilecek diğer noktalar

Ek başvuru

İçindekiler