Özel ağdaki bilgisayarlara sağlanan adreslerin sabit aralığını yapılandırmak için bu sekmeyi kullanın.

İletişim kutusu öğesiAçıklama

IP adreslerini DHCP ayırıcıyı kullanarak otomatik olarak ata

Yönlendiricinin, özel ağ üzerindeki yapılandırılmış adres aralığından DHCP istemcilerine adres ataması sağlayıp sağlamayacağını belirtir.

IP adresi

Özel ağdaki DHCP istemcilerine atanacak adres aralığı için IP ağ adresini belirtir. Burada yapılandırdığınız alanın özel ağ veya özel ağın bir alt ağı olması gerekir. RFC belirtimli özel ağ adresleri, 255.0.0.0 alt ağ maskesine sahip 10.0.0.0, 255.240.0.0 alt ağ maskesine sahip 172.16.0.0 ve 255.255.0.0 alt ağ maskesine sahip 192.168.0.0'dır. Varsayılan IP ağı 192.168.0.0'dır.

Maske

Özel ağ üzerindeki ana bilgisayarlara atanacak adres aralığına karşılık gelen alt ağ maskesini belirtir. Varsayılan alt ağ maskesi 255.255.255.0'dır. IP adresini değiştirirseniz alt ağ maskesini de IP adresine uygun bir değere değiştirdiğinizden emin olun.

Çıkar

Kullanımda oldukları için alt ağdaki DHCP istemcilerine atanmaması gereken adresler olarak yapılandırılmış adres aralığındaki adresleri belirtmek için tıklatın. DHCP kullanamayan ana bilgisayarlar genellikle atanan sabit adreslerdir. El ile yapılandırılan adresler siz çıkarana kadar bu sekmede belirtilen aralıkta olabilir; böylece başka bir ana bilgisayara atanamazlar.

Ek başvurular


İçindekiler