Bu yordamı, bir kullanıcının telefon hattına veya telefona erişimini kaldırmak için gerçekleştirebilirsiniz. Bu yordam gerçekleştirildikten sonra, kullanıcı tarafından çalıştırılan telefon istemci programları, telefon sunucusu üzerindeki telefonu ve hattı kullanamaz.

Bu yordamın tamamlanması için en azından yerel Administrators grubu üyeliği ya da eşdeğeri gerekir. Uygun hesapları ve grup üyeliklerini kullanma ile ilgili bilgileri https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 adresinde bulabilirsiniz.

Telefon kullanıcısını hattan veya telefondan kaldırmak için
  1. Telefon Ek Bileşenini Açma.

  2. Konsol ağacında, yönetmek istediğiniz hizmet sağlayıcısını tıklatın. Hizmet sağlayıcısını bulmak için, Telefon'u çift tıklatın, yönetmek istediğiniz sunucuyu çift tıklatın ve atamak istediğiniz hattın hizmet sağlayıcısını tıklatın.

  3. Ayrıntılar bölmesinde, Hattın adı veya Telefon Adı altında hattı veya telefonu tıklatın.

  4. Eylem menüsünde, Kullanıcıları Düzenle'yi tıklatın.

  5. Kullanıcıları Düzenle iletişim kutusunda, Atanan Kullanıcılar'ın altında bir kullanıcı seçin ve Kaldır'ı tıklatın.

Dikkat edilecek diğer noktalar
  • Bu yordamı gerçekleştirmek için, yerel bilgisayarda Yöneticiler grubunun üyesi olmanız veya telefon yöneticisi olarak atanmış olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için, bkz. Telefon Yöneticileri Atama.

  • TSecImp komutunu kullanarak, bir defada birden fazla kullanıcıyı telefon hatlarından veya telefonlardan kaldırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. TSecImp Komut Satırı Aracını Kullanma.

Ek başvurular


İçindekiler