Aşağıdaki telefon hizmet sağlayıcıları, Windows işletim sisteminin bu sürümünde bulunur.

HID Telefon Hizmet Sağlayıcısı

İnsan Arabirim Aygıtı (HID) telefon hizmet sağlayıcısı TAPI tabanlı programların kullanıcılarının bilgisayarlarındaki evrensel seri veri yolu (USB) telefon ahizelerini kullanarak telefon görüşmeleri yapmalarına olanak tanır. Bu hizmet sağlayıcısı, Windows Server® 2008 ile birlikte yüklenir ve yapılandırma gerektirmez.

NDIS Proxy Telefon Hizmet Sağlayıcısı

Ağ Sürücü Arabirimi Belirlemesi (NDIS) Proxy telefon hizmet sağlayıcısı, telefon hizmetinin NDIS 5 aygıtlarını denetlemesine olanak tanır. Yönlendirme ve Uzaktan Erişim, bu telefon hizmet sağlayıcısını NDIS WAN aygıtları arasında ağ bağlantıları kurmak için kullanır. Bu hizmet sağlayıcısı, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows XP ve Windows Server 2003 işletim sistemleri ile birlikte yüklenir. Yerel bilgisayardaki NDIS Proxy telefon hizmet sağlayıcısı tarafından alınan farklı türlerdeki aramaların adreslerini eşlemek için, bkz. Telefon İstemcisi Üzerinde Telefon Hizmet Sağlayıcısı Yapılandırma.

TAPI Çekirdek Modu Hizmet Sağlayıcısı

TAPI Çekirdek Modu hizmet sağlayıcısı, TAPI'nin NDIS 4 aygıtlarını denetlemesine olanak tanır. Ağ Bağlantıları bu telefon hizmet sağlayıcısını NDIS WAN aygıtları arasında ağ bağlantıları kurmak için kullanır. Bu hizmet sağlayıcısı, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows XP ve Windows Server 2003 işletim sistemleri ile birlikte yüklenir ve hiçbir yapılandırmaya gerek duymaz.

Unimodem 5 Hizmet Sağlayıcısı

Evrensel modem sürücüsü (Unimodem), kullanıcıların ve program geliştiricilerin çevirmek, yanıtlamak ve modemleri yapılandırmak için modem AT komutlarını öğrenmelerine ya da bakımını yapmalarına gerek kalmadan veri, faks ve sesli modemler için hizmetler sunar. Unimodem bu görevleri, modemler için AT komut kümelerini ve beklenen yanıtları belirten dosyaları kullanarak gerçekleştirir. Bu dosyalar genellikle .inf uzantısına sahiptir. Unimodem hem veri hem de ses desteğine sahiptir; böylece telefon, telesekreter ve benzeri aygıtlar gibi görev yaparak veri ve faks işlevlerini sağlamak için kullanılabilir. Bu hizmet sağlayıcısı, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows XP ve Windows Server 2003 işletim sistemleri ile birlikte yüklenir.

Windows Uzak Hizmet Sağlayıcısı

Windows Uzak Hizmet Sağlayıcısı, istemci bilgisayarın, telefonlar ve telefon hatları gibi bir sunucu bilgisayarına bağlanan uzak telefon aygıtlarına erişmesini ve bunları denetlemesini sağlar. Uzak hizmet sağlayıcısı, istemciden sunucuya bağlantıyı programlar için görünür kılar.Ağ üzerinden telefon hizmetinin mimarisi

Windows Uzak Hizmet Sağlayıcısı, telefon hizmet sağlayıcısı olarak göründüğü istemci bilgisayar üzerinde bulunur. Bir program telefon isteğinde bulunduğunda, hizmet sağlayıcısı, talebi yorumlar ve sunucuda çalışan Telefon hizmetine bilgisayar ağı üzerinden gönderir. Program daha sonra, sunucuda yüklü telefon aygıtı için telefon hizmet sağlayıcısını kullanır. Bu çözümü kullanarak, istemciler ağ üzerindeki bir telefon kaynağını paylaşabilir.

Windows Uzak Hizmet Sağlayıcısı, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows XP ve Windows Server 2003 işletim sistemleri ile birlikte yüklenir.

Dikkat edilecek diğer noktalar

Ek başvurular


İçindekiler