Bir kullanıcı Uzak Masaüstü Oturum Ana Bilgisayarı (RD Oturum Ana Bilgisayarı) sunucusuna bağlanmak için Uzak Masaüstü Bağlantısı'nı kullandığında, RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusunda varolan masaüstü, varsayılan olarak uzak oturumda yeniden oluşturulur. Uzak oturumun görünümünün, kullanıcının yerel Windows 7 masaüstü deneyimine daha çok benzemesi için, Windows Server 2008 R2 çalıştıran RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusuna Masaüstü Deneyimi özelliğini yükleyin.

Masaüstü Deneyimi Windows Media Player, Windows Defender ve Windows Takvim gibi Windows 7 bileşenlerini ve özelliklerini yükler. Masaüstü Deneyimi ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. Masaüstü Deneyimi Özelliği.

Masaüstü Deneyimi'ni yükleme

Masaüstü Deneyimi'ni sunucuya yüklemek için aşağıdaki yordamı kullanın.

Yapılandırmayı düşündüğünüz RD Oturum Ana Bilgisayarında yerel Administrators grubu üyeliği veya eşdeğeri, bu yordamı tamamlamak için gereken en düşük düzeyde grup üyeliğidir. Uygun hesapları ve grup üyeliklerini kullanma ile ilgili bilgileri https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 adresinde bulabilirsiniz.

Önemli

Masaüstü Deneyimi'nin yüklenmesi bilgisayarın yeniden başlatılmasını gerektirir.

Masaüstü Deneyimi'ni yüklemek için
 1. Sunucu Yöneticisi'ni açın. Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelin ve sonra da Sunucu Yöneticisi'ni tıklatın.

 2. Soldaki bölmede Özellikler'i tıklatın ve Özellik Özeti altındaki Özellik Ekle'yi tıklatın.

 3. Özellikleri Seç sayfasında, Masaüstü Deneyimi onay kutusunu seçin.

 4. Masaüstü Deneyimi özelliği ile yüklenmesi gereken gerekli özelliklerle ilgili bilgileri inceleyin ve ardından Gerekli Özellikleri Ekle'yi tıklatın.

 5. İleri’yi tıklatın.

 6. Yükleme Seçimlerini Onaylama sayfasında, Masaüstü Deneyimi özelliğinin yükleneceğini doğrulayın ve ardından Yükle'yi tıklatın.

 7. Yükleme İlerleme Durumu sayfasında, yükleme ilerleme durumu gösterilir.

 8. Yükleme Sonuçları sayfasında, yükleme işlemini tamamlamak için sunucuyu yeniden başlatmanız istenir. Kapat'ı tıklatın ve ardından sunucuyu yeniden başlatmak için Evet'i tıklatın.

 9. Sunucu yeniden başlatıldıktan ve siz bilgisayarda aynı kullanıcı hesabıyla oturum açtıktan sonra, yükleme işleminin kalan adımları tamamlanır. Yükleme Sonuçları sayfası görüntülendiğinde, Masaüstü Deneyimi'nin başarıyla yüklendiğini onaylayın ve Kapat'ı tıklatın.

  Masaüstü Deneyimi'nin yüklendiğini aşağıdaki adımları izleyerek de onaylayabilirsiniz:

  1. Sunucu Yöneticisi'ni başlatın.

  2. Sol bölmede, Özellikler'i tıklatın ve ardından Özellik Özeti bölümünde Masaüstü Deneyimi'nin yüklü listelendiğini doğrulayın.

Masaüstü Deneyimi'ni yükledikten sonra, Windows Media Player gibi Windows 7 bileşenleri ve özellikleri, Başlat menüsünde Tüm Programlar altında görüntülenir

Masaüstü Deneyimi'ni Kaldırma

Masaüstü Deneyimi'ni sunucudan kaldırmak için aşağıdaki yordamı kullanın.

Yapılandırmayı düşündüğünüz RD Oturum Ana Bilgisayarında yerel Administrators grubu üyeliği veya eşdeğeri, bu yordamı tamamlamak için gereken en düşük düzeyde grup üyeliğidir. Uygun hesapları ve grup üyeliklerini kullanma ile ilgili bilgileri https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 adresinde bulabilirsiniz.

Önemli

Masaüstü Deneyimi'nin kaldırılması bilgisayarın yeniden başlatılmasını gerektirir.

Masaüstü Deneyimi'ni kaldırmak için
 1. Sunucu Yöneticisi'ni açın. Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelin ve sonra da Sunucu Yöneticisi'ni tıklatın.

 2. Soldaki bölmede Özellikler'i tıklatın ve Özellik Özeti bölümünde Özellik Kaldır'ı tıklatın.

 3. Özellikleri Seç sayfasında, Masaüstü Deneyimi onay kutusunu temizleyin ve ardından İleri'yi tıklatın.

 4. Kaldırma Seçimlerini Onaylama sayfasında, Masaüstü Deneyimi özelliğinin kaldırılacağını doğrulayın ve ardından Kaldır'ı tıklatın.

 5. Kaldırma İlerleme Durumu sayfasında, kaldırma ilerleme durumu gösterilir.

 6. Kaldırma Sonuçları sayfasında, kaldırma işlemini tamamlamak için sunucuyu yeniden başlatmanız istenir. Kapat'ı tıklatın ve ardından sunucuyu yeniden başlatmak için Evet'i tıklatın.

 7. Sunucu yeniden başlatıldıktan ve siz bilgisayarda aynı kullanıcı hesabıyla oturum açtıktan sonra, kaldırma işleminin kalan adımları tamamlanır. Kaldırma Sonuçları sayfası görüntülendiğinde, Masaüstü Deneyimi'nin başarıyla kaldırıldığını onaylayın ve Kapat'ı tıklatın.

  Masaüstü Deneyimi'nin kaldırıldığını aşağıdaki adımları izleyerek de onaylayabilirsiniz:

  1. Sunucu Yöneticisi'ni başlatın.

  2. Sol bölmede, Özellikler'i tıklatın ve ardından Özellik Özeti bölümünde Masaüstü Deneyimi'nin artık yüklü olarak listelenmediğini doğrulayın.


İçindekiler