Ses kaydı yeniden yönlendirmesi kullanıcıların uzak oturumda uzak bilgisayara ses kaydetmesini sağlar. Varsayılan olarak, Windows Server 2008 R2 çalıştıran bilgisayara bağlanırken ses kaydı yeniden yönlendirmesine izin verilmez.

Not

Kullanıcılar, Uzak Masaüstü Bağlantısı'ndaki (RDC) Yerel Kaynaklar sekmesinde uzak ses ayarlarını yapılandırarak uzak bilgisayarın ses çıkışının yürütülüp yürütülmeyeceğini belirleyebilir. Kullanıcılar, yerel bilgisayarda iç mikrofon gibi bir ses giriş aygıtını kullanarak ses kaydı yapabilir.

Ses kaydı yeniden yönlendirmesini el ile yapılandırma

Uzak Masaüstü Oturum Ana Bilgisayarı (RD Oturum Ana Bilgisayarı) sunucusunda ses kaydı yeniden yönlendirmesini el ile yapılandırmak için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

  • Windows Ses hizmetini başlatın.

  • Ses kaydını yeniden yönlendirmeye izin ver Grup İlkesi ayarını etkinleştirin.

Windows Ses hizmetini başlatma

RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusunda Windows Ses hizmetini başlatmak için aşağıdaki yordamı kullanın.

Yapılandırmayı düşündüğünüz RD Oturum Ana Bilgisayarında yerel Administrators grubu üyeliği veya eşdeğeri, bu yordamı tamamlamak için gereken en düşük düzeyde grup üyeliğidir. Uygun hesapları ve grup üyeliklerini kullanma ile ilgili bilgileri https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 adresinde bulabilirsiniz.

Windows Ses hizmetini başlatmak için
  1. RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusunda, Hizmetler ek bileşenini açın. Hizmetler ek bileşenini açmak için, Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelin ve Hizmetler'i tıklatın.

  2. Kullanıcı Hesabı Denetimi iletişim kutusu görüntülenirse, görüntülenen eylemin istediğiniz eylem olduğunu doğrulayın ve ardından Evet'i tıklatın.

  3. Hizmetler bölmesinde, Windows Ses'i sağ tıklatın ve ardından Özellikler'i tıklatın.

  4. Genel sekmesindeki Başlangıç türü kutusunda Otomatik'i seçin ve ardından Uygula'yı tıklatın.

  5. Hizmet durumu'nun altında Başlat'ı tıklatın.

  6. Windows Ses Özellikleri iletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı tıklatın.

  7. Windows Ses hizmeti için Durum sütununda Başlatıldı gösterildiğini doğrulayın.

Ses kaydını yeniden yönlendirmeye izin ver Grup İlkesi ayarını etkinleştirme

Windows Server 2008 R2 çalıştıran bir bilgisayara bağlanırken ses kaydı yeniden yönlendirmesine izin vermek için Ses kaydını yeniden yönlendirmeye izin ver Grup İlkesi ayarını etkinleştirmelisiniz. Ses kaydını yeniden yönlendirmeye izin ver Grup İlkesi ayarı, Bilgisayar Yapılandırması\İlkeler\Yönetim Şablonları\Windows Bileşenleri\Uzak Masaüstü Hizmetleri\Uzak Masaüstü Oturumu Ana Bilgisayarı\Aygıt ve Kaynak Yeniden Yönlendirme konumunda bulunur ve Yerel Grup İlkesi Düzenleyicisi veya Grup İlkesi Yönetim Konsolu (GPMC) kullanılarak yapılandırılabilir.

Uzak Masaüstü Hizmetleri'ne yönelik Grup İlkesi ayarları hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Uzak Masaüstü Hizmetleri Teknik Başvuru sayfası (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=138134). (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir.)

Ek başvurular


İçindekiler