RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusu, Uzak Masaüstü Hizmetleri istemcileri için Windows tabanlı programları veya tam Windows masaüstünü barındıran sunucudur. Kullanıcılar program çalıştırmak, dosya kaydetmek ve sunucudaki ağ kaynaklarını kullanmak için RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusuna bağlanabilir. Kullanıcılar, Uzak Masaüstü Bağlantısı'nı veya RemoteApp kullanarak RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusuna erişebilir.

Bu kontrol listesinde, yöneticilerin bir RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusu yükleyip yapılandırmadan önce gerçekleştirmesi gereken görevler verilmektedir.

Not

RD Oturum Ana Bilgisayarı rol hizmetinin bir Active Directory® etki alanı denetleyicisine yüklenmesi önerilmez. Daha fazla bilgi için, bkz. Etki Alanı Denetleyicisine RD Oturumu Ana Bilgisayarı Yükleme.

Görev Başvuru

RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusuna gereksiniminiz olup olmadığını belirleyin.

Yalnızca yönetim amacıyla uzak bağlantılara izin vermek için bir RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusu yüklemeniz gerekmez.

Yönetim amaçlı uzak bağlantılar hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Uzak Masaüstü'nü Kullanma.

RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusunun lisans gereksinimlerini inceleyin.

RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusuna bağlanan her kullanıcının veya bilgi işlem aygıtının, geçerli bir Uzak Masaüstü Hizmetleri istemci erişim lisansına (RDS CAL) sahip olması gerekir.

Windows Server 2008 R2 çalıştıran bir RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusu en azından Windows Server 2008 çalıştıran bir lisans sunucusunu kullanacak şekilde yapılandırılmalıdır ve lisans sunucusu yüklenmiş geçerli RDS CAL'lere sahip olmalıdır.

Uzak Masaüstü Hizmetleri lisans gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi için, Windows Server 2008 R2 TechCenter içindeki Uzak Masaüstü Hizmetleri sayfasına (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=138055) bakın.

Hangi programları RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusunda barındırmak istediğinize karar verin.

Kullanıcıların erişebilmesini istediğiniz programları yüklemeden önce, bilgisayara RD Oturum Ana Bilgisayarı rol hizmetini yüklemeniz gerekir. RD Oturum Ana Bilgisayarı rol hizmetini üzerinde programlar yüklü bir bilgisayara yüklerseniz, varolan programların bazıları çok kullanıcılı bir ortamda çalışmayabilir. Bu durumdan etkilenen programların kaldırılıp yeniden yüklenmesi, sorunları giderebilir.

Daha fazla bilgi için, bkz. RD Oturumu Ana Bilgisayar Sunucusuna Program Yükleme.

Şu bilgileri gözden geçirin:

  • Donanım gereksinimleri

  • Kapasite ve ölçeklenme

Windows Server 2008 R2 TechCenter'daki Uzak Masaüstü Hizmetleri sayfasına (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=138055) bakın.

Yük dengeli bir RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucu grubu gerekip gerekmediğini belirleyin.

RD Bağlantı Aracısı hakkında daha fazla bilgi için, Windows Server 2008 R2 TechCenter'da Uzak Masaüstü Hizmetleri sayfasına bakın (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=140432). (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir.)

RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusunun kullanacağı Uzak Masaüstü lisans modunu belirleyin.

RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusunda yapılandırılan Uzak Masaüstü lisans modunun, Uzak Masaüstü lisans sunucusundaki kullanılabilir RDS CAL'lerin türüyle eşleşmesi gerekir.

Daha fazla bilgi için, bkz. Uzak Masaüstü Lisans Modunu Belirleme.

RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusunun RDS CAL'leri isteyeceği Uzak Masaüstü lisans sunucusunu belirleyin.

RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusu, RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusuna bağlanan kullanıcılar veya bilgi işlem aygıtları için RDS CAL'lerin isteneceği Uzak Masaüstü lisans sunucusunu belirtmek üzere yapılandırılmalıdır.

Daha fazla bilgi için, bkz. Kullanılacak RD Oturumu Ana Bilgisayar Sunucusu için Bir Lisans Sunucusu Belirtme.

Hangi kullanıcıların RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusuna uzaktan bağlanabileceğini belirleyin.

RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusu üzerindeki Remote Desktop Users grubu, kullanıcılara ve gruplara bir RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusunda uzaktan oturum açma izni vermek amacıyla kullanılır.

Daha fazla bilgi için, bkz. Uzak Masaüstü Kullanıcıları Grubunu Yapılandırma.

RD Ağ Geçidi sunucusunu dağıtmanıza gerek olup olmadığını belirleyin.

RD Ağ Geçidi hakkında daha fazla bilgi için, Windows Server 2008 R2 TechCenter'da Uzak Masaüstü Hizmetleri sayfasına bakın (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=140433). (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir.)

RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusunun Ağ Düzeyinde Kimlik Doğrulama gerektirip gerektirmeyeceğini belirleyin.

Bir istemci RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusuna bağlandığında, kullanıcı kimlik doğrulamasını bağlantı işleminin başında sağlayarak, RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusunun güvenliğini artırabilirsiniz. Erken yapılan bu kullanıcı kimlik doğrulama yöntemine Ağ Düzeyinde Kimlik Doğrulama denir.

Daha fazla bilgi için, bkz. RD Oturumu Ana Bilgisayar Sunucusu için Ağ Düzeyinde Kimlik Doğrulama Ayarını Yapılandırma.

Windows Güvenlik Duvarı ile ilgili bilgileri gözden geçirin.

Uzak Masaüstü Hizmetleri rolünün yüklenmesi Windows Güvenlik Duvarı yapılandırmasını değiştirir.

Daha fazla bilgi için, bkz. Uzak Masaüstü Hizmetleri ve Windows Güvenlik Duvarı.


İçindekiler