Kullanıcıların bir bağlantıyı kullanarak RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusunda oturum açabilmeleri için, RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusunda o bağlantıyı etkinleştirmeniz gerekir.

RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusunda bir bağlantıyı etkinleştirmek için aşağıdaki yordamı kullanın.

Yapılandırmayı düşündüğünüz RD Oturum Ana Bilgisayarında yerel Administrators grubu üyeliği veya eşdeğeri, bu yordamı tamamlamak için gereken en düşük düzeyde grup üyeliğidir. Uygun hesapları ve grup üyeliklerini kullanma ile ilgili bilgileri https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 adresinde bulabilirsiniz.

RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusunda bir bağlantıyı etkinleştirmek için
  1. RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusunda, Uzak Masaüstü Oturum Ana Bilgisayarı Yapılandırması'nı açın. Uzak Masaüstü Oturum Ana Bilgisayarı Yapılandırması'nı açmak için, Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelin, Uzak Masaüstü Hizmetleri'nin üzerine gelin ve ardından Uzak Masaüstü Oturum Ana Bilgisayarı Yapılandırması'nı tıklatın.

  2. Bağlantılar'ın altında, etkinleştirmek istediğiniz bağlantının adını tıklatın (örneğin, RDP-Tcp).

  3. Eylem menüsünde Bağlantıyı Etkinleştir'i tıklatın. Bağlantının adıyla ilişkili simgenin üzerindeki yeşil aşağı ok, bağlantının etkin olduğunu gösterir.


İçindekiler