За допомогою вкладки Додатково можна переглянути й установити додаткові властивості ініціалізації для даних.

Вкладка Додатково в діалоговому вікні Властивості зв’язку даних стосується конкретного постачальника, тому в ній відображено лише властивості ініціалізації, потрібні для вибраного постачальника OLE DB. Для отримання додаткових відомостей про додаткові властивості ініціалізації див. документацію, що надається разом із конкретним постачальником OLE DB.

У наведеній нижче таблиці представлено більшість параметрів ініціалізації.

Параметр Опис

Рівень уособлення

Рівень уособлення, дозволений серверу під час уособлення клієнта. Ця властивість застосовується лише до мережних підключень, крім підключень Remote Procedure Call (RPC). Ці рівні уособлення схожі на ті, що надаються RPC. Значення цієї властивості повністю відповідають рівням уособлення, які можна вказати для автентифікованих підключень RPC, проте їх можна застосовувати до інших підключень, крім автентифікованих RPC. Виберіть рівень із наведених нижче.

 • Анонімний – клієнт є анонімний для сервера. Процес на сервері не може отримати ідентифікаційні відомості про клієнт і уособити його.
 • Делегування – процес може уособити контекст безпеки клієнта, діючи від імені клієнта. Процес на сервері також може здійснювати вихідні виклики до інших серверів, діючи від імені клієнта.
 • Ідентифікація – сервер може отримати облікові дані клієнта. Сервер може уособити клієнт для перевірки через список керування доступом (ACL), але не може отримати такий доступ до об’єктів системи, як у клієнта.
 • Уособлення – процес на сервері може уособити контекст безпеки клієнта, діючи від імені клієнта. Ці відомості надходять, коли встановлено підключення, а не після кожного виклику.

Рівень захисту

Рівень захисту даних, що пересилаються між клієнтом і сервером. Ця властивість застосовується лише до мережних підключень, крім підключень RPC. Ці рівні захисту схожі на ті, що надаються RPC. Значення цієї властивості повністю відповідають рівням захисту, які можна вказати для автентифікованих підключень RPC, проте їх можна застосовувати до інших підключень, крім автентифікованих RPC. Виберіть рівень із наведених нижче.

 • Виклик – автентифікує джерело виклику на початку кожного запиту від клієнта до сервера.
 • Підключення – виконує автентифікацію, лише якщо клієнт підключився до сервера.
 • Жодних дій – не виконує автентифікацію даних, надісланих до сервера.
 • Пакет – перевіряє, чи всі отримані дані надійшли від клієнта.
 • Цілісність пакетів – перевіряє, чи всі отримані дані надійшли від клієнта, і чи вони не були змінені під час передавання.
 • Конфіденційність пакетів – перевіряє, чи всі отримані дані надійшли від клієнта, і чи вони не були змінені під час передавання, а також захищає конфіденційність даних шляхом їхнього шифрування.

Чекати на підключення

Указує період часу (в секундах), протягом якого постачальник OLE DB очікує завершення ініціалізації. Якщо час очікування ініціалізації вийшов, повертається помилка, а підключення не встановлюється.

Права доступу

Виберіть одне або кілька з наведених нижче прав.

 • Читання – лише читання.
 • Читання та записування – читання та записування.
 • Спільний доступ – читання та записування не можна заборонити іншим користувачам.
 • Заборона читання – не дозволяє іншим користувачам запуск у режимі читання.
 • Заборона записування – не дозволяє іншим користувачам запуск у режимі записування.
 • Заборона читання та записування – не дозволяє іншим користувачам запуск у режимі читання та записування.
 • Записування – дозволено лише записування.

Примітки

Примітка.
Для отримання додаткових відомостей щодо ініціалізації Data Link див. Огляд Data Link API у MSDN.