На цій вкладці можна створювати, видаляти або настроювати імена джерел даних (DSN) для джерел даних. Ці джерела даних розташовані локально на комп’ютері, але не виділені для користувача. Усі користувачі, що мають права, можуть отримати доступ до системного DSN.

Елемент керування Опис

Системне джерело даних

Містить всі системні DSN разом з іменем і зв’язаним драйвером для кожного DSN. Подвійним клацанням системного DSN можна відобразити діалогове вікно настроювання джерела даних для конкретного драйвера.

Кнопка "Додати"

Натисніть цю кнопку, щоб додати нове системне джерело даних. У діалоговому вікні Створення нового джерела даних, що з’явиться, виберіть драйвер, для якого потрібно додати системне джерело даних, а потім натисніть кнопку Завершити, після чого з’явиться діалогове вікно настроювання для цього драйвера.

Кнопка "Видалити"

Видаляє вибране системне джерело даних зі списку Системне джерело даних.

Кнопка "Настройка"

Натисніть цю кнопку, щоб змінити конфігурацію вибраного системного джерела даних. Відображає діалогове вікно настроювання джерела даних для конкретного драйвера, за допомогою якого можна змінити конфігурацію поточного системного джерела даних. Перед натисканням кнопки Настройка потрібно вибрати ім’я системного джерела даних зі списку.

Кнопка "OK"

Закриває діалогове вікно Адміністратор джерел даних ODBC. Непотрібно натискати кнопку OK, щоб прийняти зміни у списку Системні джерела даних. Зміни у списку приймаються, коли натискається кнопка OK у діалоговому вікні настроювання джерел даних.

Кнопка "Скасувати"

Закриває діалогове вікно Адміністратор джерел даних ODBC, але не скасовує зміни, внесені за допомогою інших елементів керування діалогового вікна.

Довідка

Відображає екран "Довідка".