Дає можливість підключитися до джерела даних, яке містить імена файлових джерел даних (DSN). До джерела даних, яке базується на файлі та необов'язково виділене для користувача або розташоване локально на комп'ютері, можна надати спільний доступ для всіх користувачів з однаковими драйверами.

Елемент керування Опис

Файлове джерело даних

Служить для відображення всіх файлових DSN та вкладених каталогів каталогу, зазначеного в полі Де шукати. Якщо двічі клацнути DSN, виконується підключення до джерела даних.

Поле "Де шукати"

Служить для відображення каталогу, вкладені каталоги та файлові DSN якого перелічено в наведеному нижче вікні. Натиснувши стрілку вниз поруч із цим текстовим полем, можна відобразити повну структуру каталогу.

Піктограма На один рівень вверх

Дає змогу змінити каталог, указаний в полі Де шукати, на каталог, розташований на один рівень вище.

Ім'я DSN

Служить для відображення імені файлового DSN, вибраного зі списку Файлове джерело даних або введеного вручну.

Кнопка "Створити"

Натисніть цю кнопку, щоб створити нове файлове джерело даних. У діалоговому вікні Створення нового джерела даних, що з'явиться, виберіть драйвер, для якого потрібно додати файлове ім'я DSN, а потім натисніть кнопку Далі для зазначення імені або розташування нового файлового імені DSN. Натисніть кнопку Далі ще раз, щоб переглянути зведення нових відомостей. Натисніть кнопку Готово для відображення діалогового вікна настроювання конкретного драйвера.

Кнопка "OK"

Дає змогу закрити діалогове вікно Вибір джерела даних і підключитися до файлового джерела даних, указаного в текстовому полі Ім'я DSN. Непотрібно натискати кнопку OK, щоб прийняти зміни у списку Файлові джерела даних. Зміни у списку приймаються, коли натискається кнопка OK у діалоговому вікні настроювання джерела даних.

Кнопка "Скасувати"

Дає змогу закрити діалогове вікно Вибір джерела даних без підключення до файлового джерела даних, не скасовуючи зміни, внесені за допомогою інших елементів керування діалогового вікна.

Кнопка "Довідка"

Відображення екрана "Довідка".