На цій вкладці можна змінити час очікування між повторними спробами підключення та час очікування підключення для вибраного драйвера під час використання групування підключень, а також можна ввімкнути або вимкнути моніторинг продуктивності, який записує статистичні дані підключення. Групування підключень дає змогу застосунку використовувати підключення з групи підключень, які не потребують повторного встановлення під час кожного їхнього використання. Після створення підключення та розміщення його у групі застосунок може повторно використати це підключення без виконання повного процесу підключення. Це підвищує продуктивність.

Елемент керування Опис

Драйвери ODBC

Містить імена всіх інстальованих драйверів ODBC з параметром часу очікування групування підключень. Щоб установити параметр часу очікування, клацніть двічі ім’я драйвера ODBC.

Час очікування групування підключень

Установлює час очікування групування підключень у секундах для вибраного драйвера. Щоб установити атрибути групування підключень, двічі клацніть ім’я драйвера. З’явиться діалогове вікно Атрибути групування підключень. Можна встановити період часу, протягом якого незадіяні підключення залишатимуться у групі, а також активувати групування підключень для вибраного драйвера.

Кнопка "Увімкнути"

Вмикає лічильники моніторингу продуктивності для групування підключень. Для отримання додаткових відомостей про моніторинг продуктивності див. Довідник програміста ODBC.

Кнопка "Вимкнути"

Вимикає лічильники моніторингу продуктивності для групування підключень. Для отримання додаткових відомостей про моніторинг продуктивності див. Довідник програміста ODBC.

Повторити через

Указує тривалість очікування диспетчером драйверів ODBC перед повторною спробою підключення до сервера бази даних в секундах (щонайбільше шість цифр).

Кнопка "OK"

Приймає зміни параметрів групування підключень і закриває діалогове вікно Адміністратор джерел даних ODBC.

Кнопка "Скасувати"

Закриває діалогове вікно Адміністратор джерел даних ODBC без приймання змін параметрів.

Кнопка "Застосувати"

Приймає зміни параметрів групування підключень і залишає відкритим діалогове вікно Адміністратор джерел даних ODBC.

Довідка

Відображає екран "Довідка".