Діалогове вікно Вибір транслятора містить інстальовані DLL-файли трансляції, а також дає змогу вибрати один із них, що дає можливість драйверу транслювати дані з одного набору символів в інший. Застосунок і джерело даних зазвичай зберігають дані в різних наборах символів. ODBC забезпечує загальний механізм, за допомогою якого драйвер транслює дані з одного набору символів в інший.

Після зазначення DLL-файлу трансляції драйвер завантажує його та викликає його для трансляції всіх даних, що передаються між застосунком і джерелом даних. Сюди входять всі інструкції SQL і параметри символів, що надсилаються до джерела даних, і всі символьні результати, символьні метадані, наприклад імена стовпців, а також повідомлення про помилки, що надходять від джерела даних. Дані підключення не транслюються, оскільки DLL-файл трансляції не завантажується, допоки застосунок не підключиться до джерела даних.

Транслятор DLL, що реалізовує функції трансляції SQLDriverToDataSource і SQLDataSourceToDriver, які викликаються драйвером, може створювати розробник застосунку, розробник драйвера або сторонній постачальник.

Для отримання додаткових відомостей про DLL-файли трансляції див. Довідник програміста ODBC.