Діалогове вікно Установка текстового драйвера ODBC містить (серед інших) наведені нижче елементи керування.

Відомості про джерело даних

Визначає файл. Поле Опис (пусте за промовчанням) може містити описові кваліфікатори.

База даних

Розташування файлу за промовчанням. Якщо потрібне інше розташування, натисніть Вибір каталогу.

Файли

Перераховує розширення імен текстових файлів у джерелі даних. Щоб використати всі файли каталогу, установіть прапорець За промовчанням (*.*). Щоб використати файли лише з указаними розширеннями, зніміть прапорець За промовчанням (*.*) і додайте потрібні розширення. Якщо прапорець За промовчанням(*.*) знято, за промовчанням використовуються розширення asc, csv, tab і txt.

Щоб додати розширення, введіть розширення в поле Розширення та натисніть кнопку Додати. Розширення має бути у форматі "*.xxx". Наприклад, щоб використовувати DAT-файли, введіть "*.dat". Щоб видалити розширення, виберіть розширення у списку Розширення та натисніть кнопку Видалити.

Визначити формат

Використовуйте діалогове вікно Визначення текстового формату, щоб визначити формат для стовпців у вибраному файлі та вказати схему для кожної таблиці даних.

Примітка.
У разі використання текстового драйвера буде створено файл без розширення, якщо ім’я без розширення присутнє в інструкції CREATE TABLE. Щоб відобразити файли без розширень у діалоговому вікні Визначення текстового формату, до списку Список розширень у діалоговому вікні Установка текстового драйвера ODBC потрібно додати елемент "*.".

Примітка.
Докладні та програмні відомості про цей драйвер наявні в бібліотеці MSDN. Інші відомості наведено в розділах Перетворення джерела даних, Записи реєстру IISAM, Текстові файли ISAM і Файли спільних компонентів ODBC цього файлу довідки.

Див. також

Зміст