Діалогове вікно Установка драйвера ODBC для dBASE містить (серед інших) наведені нижче елементи керування.

Відомості про джерело даних

Визначає базу даних dBASE, використовуючи за промовчанням ім’я, призначене виробником. Поле Опис (пусте за промовчанням) може містити описові кваліфікатори.

База даних

Виберіть версію будь-якої інстальованої бази даних dBASE та її розташування. Якщо встановити прапорець Використовувати поточний каталог, команди Вибрати каталог і Вибрати індекси будуть недоступні.

Параметри

Натисніть, щоб змінити наведені нижче параметри драйверів.

  • Порядок сортування. Використовується для сортування.
  • Час очікування сторінки. Інтервал часу (в десятих секунди), упродовж якого невикористана сторінка залишається в буфері. Значення завжди має перевищувати 0.
  • Монопольний доступ. Обмежує доступ до бази даних лише одним користувачем.
  • Показати видалені рядки. Указує, чи можна отримати рядки, позначені як видалені, або перейти до них.
  • Приблизна кількість рядків. Указує, чи обчислюється приблизна статистика щодо розміру таблиці.
Примітка.
Докладні та програмні відомості про цей драйвер наявні в бібліотеці MSDN. Інші відомості наведено в розділах Перетворення джерела даних, Файли dBASE, Записи реєстру IISAM і Файли спільних компонентів ODBC цього файлу довідки. dBASE – це продукт корпорації INPRISE, з яким постачається власний файл довідки.

Зміст