Використовуйте діалогове вікно Визначення текстового формату, щоб визначити формат для стовпців у вибраному файлі та вказати схему для кожної таблиці даних. Діалогове вікно Визначення текстового формату містить (серед інших) наведені нижче елементи керування.

Кнопка "Додати"

Додає стовпець, використовуючи значення в полях Тип даних, Ім’я та Ширина.

Знаки

ANSI або OEM. Параметр OEM указує набір символів, відмінний від ANSI, який установлюється за промовчанням, якщо не визначено формат елемента, вибраного у списку Таблиці.

Заголовок з іменами стовпців

Указує, чи використовуватимуться стовпці першого рядка вибраної таблиці як імена стовпців. За промовчанням використовується значення FALSE (прапорець знято), якщо не визначено формат елемента, вибраного у списку Таблиці.

Стовпці

Перераховує імена кожного стовпця в таблиці, вибраній у списку Таблиці, відображаючи порядок стовпців у таблиці.

Тип даних

Може мати значення BIT, BYTE, CHAR, CURRENCY, DATE, FLOAT, INTEGER, LONGCHAR, SHORT або SINGLE. Для типів даних дати використовуйте формати: "дд-ммм-рр", "мм-дд-рр", "ммм-дд-рр", "рррр-мм-дд", або "рррр-ммм-дд". ("мм" – числове позначення місяців; "ммм" – їх буквене позначення).

Роздільник

Користувацький символ роздільника, який використовується для розділення стовпців. Має містити лише один символ; не можна використовувати подвійні лапки ("). Цей параметр увімкнуто, якщо в полі Формат вибрано значення Роздільники – користувацькі.

Формат

З роздільниками або фіксованої довжини. У разі використання формату з роздільниками вказує тип використовуваного роздільника: кому (CSV), табуляцію або спеціальний символ (настроюваний). За промовчанням використовується значення Роздільники – CSV, якщо не визначено формат елемента, вибраного у списку Таблиці.

Якщо Формат має фіксовану довжину, причому вибрано елемент керування Заголовок з іменами стовпців, перший рядок має бути розділено комами.

Добрати

Натисніть, щоб створити значення типу даних, імені та ширини для стовпців у вибраній таблиці за допомогою сканування її вмісту згідно з вибраним значенням у списку Формат. Увімкнуто, якщо вибрано формат таблиці з роздільниками. Попередньо визначені стовпці у списку Стовпці буде очищено та замінено новими записами. Якщо елемент керування Заголовок з іменами стовпців не вибрано, іменам стовпців буде призначено значення "F1", "F2" тощо.

Цю функцію можна використовувати лише для стовпців, розмір яких не перевищує 64 513 байтів.

Змінити

Натисніть, щоб змінити вибраний стовпець, використовуючи значення в полях Тип даних, Ім’я та Ширина.

Ім’я

Ім’я вибраного стовпця. Використовується для зазначення нового імені для наявного або нового стовпця.

Якщо вибрано елемент керування Заголовок з іменами стовпців, ім’я відображеного стовпця буде проігноровано.

Кнопка "Видалити"

Видаляє вибраний стовпець.

Рядків для перегляду

Кількість рядків, які буде проскановано програмою інсталяції або драйвером під час настроювання стовпців і типів даних стовпців. За промовчанням використовується значення 25, якщо не визначено формат елемента, вибраного у списку Таблиці, але можна вибрати будь-яке число від 1 до 32 767.

Таблиці

Перераховує всі файли, що відповідають списку розширень, які вказано в каталозі, вибраному в діалоговому вікні Установка текстового драйвера ODBC.

Якщо вибрано значення <за промовчанням>, список Стовпці неактивний.

Ширина

Можна змінити значення для стовпців CHAR або LONGCHAR. Для інших типів даних елемент керування Ширина вимкнуто, і жодне значення не відображається. За промовчанням використовується значення 1, якщо не визначено формат елемента, вибраного у списку Таблиці.

Див. також

Зміст