Діалогове вікно Вибір індексів містить (серед інших) наведені нижче елементи керування.

Таблиці

Перераховує всі файли в наразі вибраному джерелі даних.

Індекси

Перераховує індекси, призначені наразі вибраному файлу у списку Таблиці.

Тип файлів

Указує, які типи файлів слід відобразити у списку Індекси.

Драйвер ODBC для dBASE автоматично відкриває й оновлює файли індексу dBASE IV. Пов’язати NDX-файли dBASE III із файлами dBASE, можна за допомогою діалогового вікна Вибір індексів.

Під час створення індексів dBASE застосовуються наведені нижче обмеження.

  • Усі імена стовпців мають бути припустимі.
  • Усі стовпці мають бути відсортовані в одному порядку: за зростанням або спаданням.
  • Довжина будь-якого окремого текстового стовпця має бути менша за 100 байт.
  • За наявності кількох стовпців усі стовпці мають бути текстовими, а сума розмірів стовпців має бути менша за 100 байт.
  • Поля MEMO не можна індексувати.
  • Поточний набір полів не має бути проіндексовано. (Тобто, подвійні індекси заборонені).
  • Ім’я індексу має відповідати угоді про іменування dBASE. Згідно з вимогами формату dBASE III кожен індекс має перебувати в окремому файлі та мати розширення ndx. У форматі dBASE IV індекси створюються як імена тегів, які зберігаються в окремому MDX-файлі з таким самим базовим іменем, що й файл бази даних. (Наприклад, Emp.mdx – це файл індексу для бази даних Emp.dbf).

Щоб пов’язати індекс із таблицею, виконайте наведені нижче дії.

  1. Виберіть файл у списку Таблиці.
  2. Виберіть індекс у списку Індекси.
  3. Натисніть кнопку OK, щоб зберегти зв’язки таблиць або індексів.
Примітка.
Щоб драйвер розпізнав індекси dBASE III, їх потрібно призначити за допомогою цього діалогового вікна.

Зміст