Діалогове вікно Установка драйвера ODBC для Microsoft Access містить (серед інших) наведені нижче елементи керування.

Відомості про джерело даних

Визначає базу даних Access, використовуючи за промовчанням ім’я, призначене виробником. Поле Опис (пусте за промовчанням) може містити описові кваліфікатори.

База даних

Натисніть кнопку Відновити (Діалогове вікно "Відновлення бази даних"), щоб виправити пошкоджену базу даних Access, або кнопку Стиснути (Діалогове вікно "База даних для стиснення") для зменшення обсягу незайнятого місця. Натисніть кнопку Вибрати або Створити, щоб відкрити наявну або нову базу даних.

Системна база даних

Натисніть, щоб вибрати спільну базу даних. Ім’я користувача за промовчанням – Admin, а як пароль Microsoft Access за промовчанням для користувача Admin використовується пустий рядок.

Параметри

Натисніть, щоб змінити наведені нижче параметри драйверів.

  • Час очікування сторінки. Інтервал часу (в десятих секунди), упродовж якого невикористана сторінка залишається в буфері. Значення завжди має перевищувати 0.
  • Розмір буфера. Розмір в кілобайтах внутрішнього буфера, який Microsoft Access використовує для передавання даних на диск і з нього. Може мати будь-яке ціле значення, яке ділиться на 256.
  • Обмеження на доступ до бази даних.

Додатково

Натисніть, щоб настроїти додаткові параметри для підвищення продуктивності драйвера.

Примітка.
Докладні та програмні відомості про цей драйвер наявні в бібліотеці MSDN. Інші відомості наведено в розділах Перетворення джерела даних, Файли Access, Записи реєстру IISAM і Файли спільних компонентів ODBC. Доступна підтримка продукту.

Зміст