Діалогове вікно Установка драйвера ODBC для Microsoft Excel містить (серед інших) наведені нижче елементи керування.

Відомості про джерело даних

Визначає файл Excel. Поле Опис (пусте за промовчанням) може містити описові кваліфікатори.

База даних

Використовуйте ці параметри для змінення розташування файлу за промовчанням. Якщо потрібне інше розташування, натисніть Вибрати каталог або Вибрати книгу залежно від версії продукту Excel, вибраної в полі Версія.

Драйвер

Елемент керування Рядків для перегляду визначає кількість рядків, які буде проскановано процесом встановлення або драйвером під час настроювання стовпців і типів даних стовпців. Може приймати будь-яке значення від 1 до 16.

Виберіть Лише читання, щоб заборонити оновлення файлу Excel.

Примітка.
Докладні та програмні відомості про цей драйвер наявні в бібліотеці MSDN. Інші відомості наведено в розділах Перетворення джерела даних, Файли Excel, Записи реєстру IISAM і Файли спільних компонентів ODBC цього файлу довідки. Доступна підтримка продукту.

Зміст