Параметри реєстру IISAM записуються, коли для кожного відповідного DLL-файлу IISAM викликається функція DLLRegisterServer. Параметри реєстру IISAM видаляються в разі виклику функції DLLUnregisterServer. Функцію DLLRegisterServer динамічно викликає функція Jet ODBC для кожного DLL-файлу IISAM. Наприклад, якщо виконується спроба підключення за допомогою будь-якого драйвера IISAM, причому спочатку виникає помилка підключення, драйвер спробує ініціалізувати цей драйвер IISAM (за допомогою виклику функції DLLRegisterServer) і знову спробує встановити підключення.

Зміст