התבניות של ערכות מלקט הנתונים יכולות לכלול גם תבניות של דוחות כדי לסייע לך לפענח את מידע הביצועים שנאסף בעת פעולתן.

חברות בקבוצה Performance Log Users המקומית, בקבוצה Administrators המקומית או בקבוצה מקבילה, היא הדרישה המינימלית להשלמת הליך זה.

הערה

יש להקצות לקבוצה Performance Log Users את זכות המשתמש בצע כניסה כמשתמש אצווה כמתואר בהפעלת אפשרות הרישום עבור חברים בקבוצה Performance Log Users.

כדי להציג דוח של ערכת מלקט נתונים
 1. ב'צג הביצועים של Windows', הרחב את 'דוחות' ולחץ על מוגדר על-ידי המשתמש או על מערכת.

 2. בחלונית הניווט, הרחב את ערכת מלקט הנתונים שברצונך להציג כדוח.

 3. לחץ על הדוח שברצונך להציג מרשימת הדוחות הזמינים. הדוח ייפתח בחלונית המסוף.

שיקולים נוספים

 • כדי לפתוח את 'צג הביצועים של Windows', לחץ על התחל, לחץ בתוך התיבה התחל חיפוש, הקלד perfmon ולאחר מכן הקש על ENTER.

 • דרך נוספת להציג את הדוח העדכני ביותר עבור ערכת מלקט נתונים היא להרחיב את ערכות מלקטי נתונים, להרחיב את מוגדר על-ידי המשתמש או את מערכת, ללחוץ על השם של ערכת מלקט הנתונים בחלונית הניווט וללחוץ על הסמל של ‏‏הצגת הדוח העדכני ביותר שבסרגל הכלים.

 • כמו כן, באפשרותך ליצור דוח חדש עבור ערכת מלקט נתונים על-ידי הקלדת ‎perfmon /report "Data_Collector_Set_name"‎ בשורת פקודה. הקלדת perfmon /report ללא פרמטרים נוספים תפיק את דוח אבחון המערכת.

 • אם לא הופעלה ערכת מלקט נתונים, לא יהיו עבורה דוחות זמינים.

 • אם ערכת מלקט נתונים פועלת, בחלונית המסוף יוצג מידע אודות משך זמן פעולתה שנקבע.

 • לאחר שאיסוף הנתונים יסתיים, תתרחש השהיה בעת יצירת הדוח. במהלך זמן זה, יוצג בחלונית המסוף סמל המציין פעולה.

 • ככל שקבצי יומן הרישום יהיו גדולים יותר, יצירת הדוחות תימשך זמן רב יותר. אם תסקור לעתים קרובות את יומני הרישום כדי לראות נתונים עדכניים, מומלץ שתשתמש במגבלות כדי לחלק באופן אוטומטי את יומני הרישום. באפשרותך להשתמש בפקודה relog כדי לחלק קבצי יומן רישום ארוכים או לשלב קבצי יומן רישום קצרים מרובים.

 • לקבלת מידע נוסף אודות הפקודה relog, הקלד relog /?‎ בשורת פקודה.

חומר עזר נוסף